Iepirkumi

Blāzmas ciema ūdenssaimniecības tehniskais projekts

2010-12-03, 21.58
Saskaņa ar Publisko iepirkuma likumu Ventspils novada pašvaldība informē,
par iepirkumues_karogs_logo_30[1]ERAF
 „VENTSPILS NOVADA PUZES PAGASTA
BLĀZMAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA”
ID. Nr. VND 2010/29-ERAF 
                                         Paredzamā līgumcena līdz Ls 19 563.60

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

29.11.2010

SIA „Firmus Design and Construction”

5050.00  LVL

 

 
Kontaktpersonas :

par nolikumu –  Guna  Punkstiņa – tālrunis  63629492;  fakss  636322231

Piedāvājumus  iesniegt līdz 2010. gada  9.novembrī plkst.11:00, Ventspils novada pašvaldība, Skolas ielā 4, Ventspilī, apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Piedāvājuma atvēršana: 2010.gada 9.novembrī plkst.11:00, Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspilī otrā stāvā sēžu zāle.