Iepirkumi

Blāzma. Sūkņu stacijas un spiedvada izbūve

2013-12-14, 11.20

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par Atklātu konkursu

„„Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā
                                Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2013/72

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums 
 30.05.2014.  Pilnsabiedrība „TALSU PARTNERI”  83 120,25 EUR    adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu speciāliste Guna Punkstiņa, tālr. nr.: 20010652, 63629492; faksa nr.:63622231.
Puzes pagasta pārvaldes vadītājs Viesturs Pudulis Indāns, tālr. nr.: 26539568
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 14.janvārim plkst.10:00, 2014.gada 28.janvārim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2014.gada 14.janvārī plkst.10:00, 2014.gada 28.janvārī plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
NOLIKUMS
TEHNISKIE NOTEIKUMI
SKAIDROJUMS NR.1
GROZĪJUMI NR.1