Iepirkumi

Blāzma. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

2012-02-06, 07.35
ERAF image004 Ventspils gerb
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu
     20 m3/dnn notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Stendes upes labā krasta kanalizācijas sistēmai Ventspils novada Puzes pagasta Blāzmas ciemā projekta „Ventspils novada Puzes pagasta Blāzmas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros 
 Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/6 ERAF

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 20.03.2012. SIA “OSTAS CELTNIEKS”

44 125.89LVL

 06.06.2012.
 Kontaktpersonas:
Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  13.martam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  13.martam plkst.10:00, Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
 
NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS
DARBU APJOMI