Iepirkumi

Ance.Tautastērpu iegāde

2012-09-20, 10.09

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 
 „Tautastērpu iegāde Ventspils novada vidējās paaudzes deju kolektīvam „ Ance”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/52 ELFLA

 

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

05.11.2012.
SIA “MUDURI” (Reģ.Nr.40003487368)

3527,00LVL

05.03.2013.

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  2.oktobrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
 
NOLIKUMS