Iepirkumi

Ance. Rekultivācija irbenē.

2012-05-15, 12.09
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

Par tiesībām veikt ēku, būvju nojaukšanu un teritorijas rekultivāciju bijušā padomju armijas karaspēka pilsētiņā (Zvjozdočka) Irbenē, Ances pagastā, Ventspils novadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/24

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 07.06.2012. SIA “GROSS SERVISS”

0,00LVL

08.05.2015.

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada 29.maijam plkst.10:30, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2012.gada 29.maijā plkst.10:30, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.