Iepirkumi

Ance. Ceļu uzturēšana ziemā

2012-11-20, 12.27
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

Ventspils novada Ances pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemā 2012./2013. gadā 
 Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/59

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

10.12.2012. SIA “DreijMači”
ceļu klātnes tīrīšana 1 km -11,00 LVL
sniega sanesuma tīrīšana 1h- 18,00 LVL

01.04.2013.

 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada 4.decembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS