Iepirkumi

Ugāle. Vidusskolas aktu zāles pārbūve

2019-03-29, 13.14

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ugāles vidusskolas aktu zāles pārbūve Skolas ielā 5a, Ugāles pagasts, Ventspils novads”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/10.
Kontaktpersonas:
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Mārtiņš Birzenbergs, tālr. 27872765, e-pasts: [email protected];
Ugāles vidusskolas direktora p. i. Dana Šimpermane, tālr. 28806603.
Jautājumos par iepirkuma procedūru:
Iepirkuma speciāliste Guna Punkstiņa, tālr. 63629492, 20010652, e-pasts: [email protected].
Piedāvājumu iesniegt līdz 2019. gada 9. aprīlim plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 10. kabinetā.
NOLIKUMS