Iepirkumi

Novads. Novada ceļu uzturēšana vasarā

2019-03-22, 14.40

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Ventspils novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana vasarā 2019. gadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/9.
Kontaktpersonas:
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu (tehnisko specifikāciju) –
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr. 26439539, e-pasts: [email protected]
Jautājumos par iepirkuma procedrūru –
Guna Punkstiņa, tālr. 63629492, 20010652, e-pasts: [email protected]
Piedāvājumu iesniegt līdz 2019. gada 2. aprīlim plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva 10. kab.
NOLIKUMS