Teātra kafejnīca

09 Nov

Teātra kafejnīca

Piltenes kultūras nams
Sestdiena - 16:00

Teātra kafejnīca – Snēpeles kultūras nama amatierteātra izrāde E. Hafere “Kartupeļu talka”, ieeja 2 eiro.