Miķeļdienas gadatirgus

28 Sep

Miķeļdienas gadatirgus

Ugāles tirgus laukums
Sestdiena - 08:00

“Miķeļdienas gadatirgus” (tirgotājus pieteikties – tālr. 28827705)