Mārtiņdiena

09 Nov

Mārtiņdiena

Tārgales Lībiešu zvejnieku sēta
Sestdiena - 12:00

Mārtiņdiena. Danči un spēles kopā ar Mārtiņ’ķekatām.