Čaklo lasītāju klubs

20 Jun

Čaklo lasītāju klubs

Ziru bibliotēka
Ceturtdiena - 14:00

Pirmā tikšanās čaklo lasītāju klubā, saņemsim nozīmītes un kopīgi izvēlēsimies interesantākās grāmatas lasīšanai vasarā.