Bērnudārza foto pārgājiens

29 Mai

Bērnudārza foto pārgājiens

Ances pagasts
Trešdiena - 10:00

Bērnudārza “Vālodzīte” audzēkņu ikgadējais foto pārgājiens pa Anci “Mēs ejam, mēs ejam!”.