Uzņēmējdarbība

Godina aktīvos uzņēmējus

2018-10-31, 06.36
“Ventspils novada uzņēmēju gada balvu 2018” Popes kultūras namā saņēma desmit lielākie iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji Ventspils novada pašvaldības budžetā: SIA “Kurekss”, Jānis un Arnis Apsīši, Tārgale, SIA “Niedrāji MR”, Pēteris un Baiba Elsti, Ugāle, SIA “Užavas alus”, Uldis Pumpurs, Užava, SIA “Miesnieks”, Dainis Reinsons un Aigo Gūtmanis, Vārve, SIA “Venta 1”, Aldis un Maija …  Lasīt vairāk >

Novērtē darba vides risku ar bezmaksas digitālo rīku

2018-10-16, 07.53
Jau 2014. gadā Eiropas uzņēmumu apsekojums par jaunajiem un nākotnes riska veidiem atklāja – jo mazāks uzņēmums, jo biežāk netiek ievērotas pamatprasības darba vides risku novērtēšanā. Savukārt, 2018. gadā veiktais pētījums “Darba apstākļi un riski Latvijā” parāda, ka Latvijā riska grupā ir uzņēmumi līdz 100 darbiniekiem. Lai gan situācija dinamikā uzlabojas, tomēr tieši mazo un …  Lasīt vairāk >

Praktiskā darba seminārs līvu krastā

2017-10-01, 10.40
Visi interesenti tiek laipni gaidīti uz praktiskā darba semināru tūrisma uzņēmējiem līvu krastā. Seminārs notiks 10.10.2017., tikšanās Miķeļtornī plkst. 10:00 Pieteikšanās elektroniski: [email protected] vai telefoniski 26663245. Programmā: Viesu nama Pizā saimnieces stāsts par lībiskās kultūrtelpas elementu izmantošanu tūrismā, Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs stāstīs par pašvaldības lomu tūrisma attīstībā un rādīs vides objekta atrašanās …  Lasīt vairāk >