Sabiedrības līdzdalība – paziņojumi

Parādi, kā atkritumus šķiro tu, un piedalies konkursā

2021-03-03, 15.50
SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” aicina savus klientus piedalīties konkursā “Es zinu – es rādu citiem!” un izcīnīt sev labu balvu. Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” katru gadu rīko dažādus konkursus skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm – šoreiz konkursā aicināts piedalīties ikviens uzņēmuma klients.  Konkursa tēma, protams, saistīta ar atkritumu pareizu apsaimniekošanu. Kas jādara, lai piedalītos konkursā – piefiksē …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par sākotnējo vēja elektrostaciju izbūves sabiedrisko apspriešanu

2021-02-23, 09.20
Par vēja elektrostaciju izbūves Tārgales un Popes pagastā, Ventspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju (VES) izbūve Tārgales un Popes pagastā, Ventspils novadā. Ierosinātājs: SIA “Ventspils Wind”, reģ. Nr. 50203233141. Paredzētās darbības apraksts: Paredzētās darbības ietvaros VES plānots izbūvēt, izveidojot trīs grupas, kurās katrā izvietotas ne vairāk kā četras VES. …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas robežu paplašināšanu

2021-02-04, 09.46
Ventspils novada dome 2021. gada 28. janvārī pieņēma lēmumu (protokols Nr. 78; 3.§) “Par grozījumiem Ventspils novada domes 2020.gada 30.janvāra lēmumā “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 9866 010 0034, 9866 010 0069, 9866 010 0009 grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu” (protokols Nr. 58, 7.§) tika atļauta lokālplānojuma …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas robežu paplašināšanu

2021-02-04, 09.38
Ventspils novada dome 2021. gada 28. janvārī pieņēma lēmumu (protokols Nr. 78; 2.§) “Par grozījumiem Ventspils novada domes 2020. gada 30. janvāra lēmumā “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 9866 010 0076, 9866 010 0100, 9866 010 0110, 9866 010 0105, 9866010 0098, 9866 015 0009, 9866 015 …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par tarifa projektu

2020-09-28, 10.56
 SIA “VNK serviss”, vienotais reģistrācijas numurs 41203017566, Rūpnīcas iela 2-31, Ugāle, Ventspils novads, LV-3615, 14.09.2020. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumapgādes  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora izdoto lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika“ Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs * (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%). Siltumapgāde 73,47 (Ugāle jur.) 59,49 …  Lasīt vairāk >

Par Ventspils novada Attīstības programmu 2020.-2026. gadam

2020-04-02, 14.56
Ventspils novada dome paziņo, ka 2020. gada 26. marta domes sēdē (protokols Nr. 61., 3.§.) apstiprināta Ventspils novada attīstības programma 2020.-2026. gadam. Ventspils novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādātājs: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, tālr.63629450, www.ventspilsnovads.lv Ar apstiprināto Ventspils novada attīstības programmu 2020.-2026. gadam, vides pārskatu un informatīvo ziņojumu par Ventspils novada …  Lasīt vairāk >

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Tārgales pagastā

2020-02-17, 09.49
Ventspils novada dome 2020.gada 30.janvāra sēdē pieņēma lēmumu (protokols Nr. 58, 7.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ventspils novada Tārgales pagastā, nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 9866 010 0034, 9866 010 0069, 9866 010 0009, grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis: Grozīt Ventspils novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu Ventspils novada Tārgales pagasta zemes …  Lasīt vairāk >

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Tārgales pagastā

2020-02-17, 09.45
Ventspils novada dome 2020.gada 30.janvāra sēdē pieņēma lēmumu (protokols Nr. 58, 6.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ventspils novada Tārgales pagastā, nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 9866 010 0053, grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis: Grozīt Ventspils novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu Ventspils novada Tārgales pagasta zemes vienību no Mežu teritorijas (M) uz …  Lasīt vairāk >

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Tārgales pagastā

2020-02-17, 09.41
Ventspils novada dome 2020.gada 30.janvāra sēdē pieņēma lēmumu (protokols Nr. 58, 5.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ventspils novada Tārgales pagastā, nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 9866 010 0081, 9866 010 0048, 9866 010 0056, 9866 010 0095, grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis: Grozīt Ventspils novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu Ventspils novada …  Lasīt vairāk >

Par lokālplānojuma uzsākšanu Tārgales un Popes pagastā

2020-02-17, 09.36
Ventspils novada dome 2020.gada 30.janvāra sēdē pieņēma lēmumu (protokols Nr. 58, 4.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ventspils novada Tārgales un Popes pagastā, nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 9866 010 0076, 9866 010 0100, 9866 010 0110, 9866 010 0105, 9866010 0098, 9866 015 0009, 9866 015 0097, 9866 015 0109, 9866 015 0089, 9866015 0104, …  Lasīt vairāk >