VideoGuard

Uzsākas projekts VideoGuard

2018-05-31, 17.20
   2018. gada 29. maijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kura ir arī Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam Vadošā iestāde un Kurzemes plānošanas reģionu, kā projekta vadošo partneri, tika noslēgts finansēšanas līgums projekta Nr. LLI-258 “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”/ “Installation of video security surveillance …  Lasīt vairāk >