2014

Ūdenssaimniecības projektu aktualitātes

2014-06-10, 10.19
         IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ “Ventspils novada Piltenes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība, II. kārta”  (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/077/026) Piltenē ir pabeigta ūdens un kanalizācijas tīklu būvniecība Zemnieku ielā, Upes ielā, Aleksandra un Krasta ielā. Turpinās ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve Lielā ielā, norit sagatavošanās ceļu atjaunošanas un labiekārtošanas darbiem visās ielās. “Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība” …  Lasīt vairāk >

Piltenē trenažieri un atpūtas vieta

2014-06-10, 07.47
    Piltenē šopavasar, pateicoties Lauku atbalsta dienesta un novada pašvaldības finansējumam, paveikti divi labi darbi. Respektīvi, īstenoti divi ELFLA atbalstīti projekti: “Atpūtas vietas labiekārtošana Vecventas krastā” un “Āra trenažieru piegāde un uzstādīšana Piltenes pilsētā.” Piltenes vidusskolas iekšpagalmā uzstādīti seši āra trenažieri, un pilsētas iedzīvotāji tagad var atpūsties svaigā gaisā, uzlabojot arī savu veselību. Sakārtota …  Lasīt vairāk >

Turpina rekonstruēt Lielo ielu

2014-06-09, 07.59
     IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ    Piltenē turpinās Lielās ielas rekonstrukcijas darbi projekta “Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Ventspils novada Piltenē” (vienošanās Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/008/021) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Latvijas valsts budžeta un Ventspils novada pašvaldības finansējumu. IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Kontaktinformācija: Ginta Roderte Attīstības nodaļas vadītāja Ventspils novada pašvaldība …  Lasīt vairāk >

Ugāles siltumapgādes sistēmas attīstības iepirkums

2014-06-04, 09.52
          IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ   Iepirkuma procedūras norise projektam „Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – jauna siltumavota būvniecība” (Nr. L-PCS-12-0048) Projekta „Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – jauna siltumavota būvniecība” (Nr. L-PCS-12-0048) ietvaros drīzumā paredzēts noslēgt izsludināto iepirkumu procedūru un uzsākt katlu mājas būvniecību.   Kā ziņots iepriekš, 2012.gada 30.jūlijā starp PSIA „Ugāles nami” un …  Lasīt vairāk >

Ugāle. Siltumapgādes sistēmas uzlabošanas projekts (maijs)

2014-05-21, 09.34
          IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ  Tiek īstenots siltumapgādes sistēmas uzlabošanas projekts „Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu trašu izbūve” (Nr. L-PCS-13-0065). Ugāles siltumapgādes sistēmas sakārtošanas un uzlabošanas nolūkos norisinās projekts „Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu trašu izbūve”. Šobrīd projekta ietvaros tiek veikti plānoto rekonstruējamo un jauno siltumapgādes …  Lasīt vairāk >

Ūdenssaimniecības projektu aktualitātes, 2014.g. marts

2014-03-27, 13.52
     IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ      „Ventspils novada Piltenes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība, II.kārta” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/077/026) Piltenē pēc tehnoloģiskā pārtraukuma SIA „Ostas celtnieks” ir uzsācis tranšeju rakšanas darbus Upes ielas krustojumā un Lielā ielā, pabeigta ūdensvada un kanalizācijas tīklu atzaru būvniecība Aleksandra ielā.        „Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/078/027). Līdz marta mēneša beigām Zūru ciemā …  Lasīt vairāk >

Uzsāks Piltenes Lielās ielas rekonstrukciju

2014-03-21, 13.28
     IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ     2013.gada 22.oktobrī tika noslēgta Vienošanās Nr.3DP/ 3.6.2.1.0/  13/IPIA/VRAA/008/021 starp Ventspils novada pašvaldību   Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6. prioritātes „Policentriskā attīstība” 3.6.2. pasākuma „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” projekta „Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana …  Lasīt vairāk >

Ugale. Siltumtrašu rekonstrukcija

2014-03-03, 06.46
    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ !   Projekta „Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu trašu izbūve” (Nr. L-PCS-13-0065) virzība.  Šobrīd projekta „Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu trašu izbūve” ietvaros tiek veikti plānoto rekonstruējamo un jauno siltumapgādes tīklu projektēšanas darbi. Paralēli projektēšanas darbiem uzsākta iepirkuma dokumentācijas izstrāde.    Projekta …  Lasīt vairāk >

Aktualitātes Ventspils novada ūdenssaimniecības projektos

2014-01-22, 11.40
          IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ  Projekts “Ventspils novada Tārgales pagasta Tārgales ciema ūdenssaimniecība attīstība”   (Nr.3DP/ 3.4.1.1.0/ 11/APIA/ CFLA/103/009) 9. janvārī ir pabeigti visi būvdarbi Tārgales ciemā, 9. februārī notiks objekta nodošana ekspluatācijā un Tārgales ciema iedzīvotāji saņems tīru dzeramo ūdeni, jo rekonstruēts artēziskais urbums, rekonstruēta dzeramā ūdens sagatavošanas stacija, renovēts ūdenstornis, rekonstruēti ūdensapgādes tīkli. …  Lasīt vairāk >