2012

Pužiņš atklāj jaunus darbus

2012-12-17, 08.02
   2009.gadā Puzes pamatskola veiksmīgi startēja  Sorosa fonds – Latvija (SFL)  organizētajā projektu konkursā „Pārmaiņu iespēja skolām” ar projektu „Darbīgais pužiņš”, kura laikā tika radīts Amatniecības centrs ar drošu un piemērotu vidi atbilstoši mūsdienu prasībām, kurā dažāda vecuma bērni var apgūt jaunas un nostiprināt esošās zināšanas un prasmes, pārmantot pieredzi no vecākām paaudzēm un apgūt latviskās …  Lasīt vairāk >

Noslēdzies projekts izglītības iestāžu informatizācijā

2012-11-13, 08.15
     Noslēgusies projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu  informatizācija” īstenošana 31.10.2012. noslēgusies ERAF finansēta projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu  informatizācija” (Vienošanās Nr. 2009/0317/3DP/ 3.2.2.1.2/ 09/IPIA/VIAA/567) īstenošana.  Projekta rezultātā Ances, Puzes, Jūrkalnes, Popes, Tārgales Užavas, Zūru, Zlēku pamatskolas  kopumā saņēmušas 33 stacionāros datorus, 16 portatīvos datorus un 8 multimediju tehnikas komplektus. Projekta kopējās izmaksas 64901,66 Ls.        Projekts …  Lasīt vairāk >

Projektu koordinators- Ventspils novadam

2012-11-05, 09.38
Ventspils novada pašvaldība no 18.10.2010. – 31.12.2012. īsteno Eiropas Savienības fonda finansētu projektu „Projektu koordinators – Ventspils novadam” (Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/062/071)  Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma: 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”, 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”, 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, …  Lasīt vairāk >

Turpinās darbi pie ūdenssaimniecības attīstības projektiem

2012-03-30, 07.48
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Ventspils novada pašvaldībā arī 2012.g. turpinās darbi pie ūdenssaimniecības attīstības projektiem.  „Ventspils novada Tārgales pagasta Dokupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/016/001). Pašreiz notiek darbs pie tehniskā projekta precizēšanas, saskaņošanas, lai marta pēdējā nedēļā vai aprīļa sākumā izsludinātu iepirkumu uz būvdarbiem. Tehniskā projekta izstrādātājs SIA „FIRMUS DC”. Projekta  attiecināmās izmaksas 184 202,37 Ls, …  Lasīt vairāk >