Kurzeme visiem

Apstiprināts deinstitucionalizācijas plāns

2018-10-11, 06.14
   Šī gada 5. oktobrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.–2020. gadam”. Tas nozīmē, ka pašvaldības var turpināt darbu pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveides, kā arī sākt nepieciešamās infrastruktūras  attīstību Kurzemē.    “Deinstitucionalizācijas procesā Kurzemē kopumā plānots investēt gandrīz 14 miljonus eiro Eiropas Savienības fondu, valsts un …  Lasīt vairāk >

Aicina pieteikties bezmaksas pakalpojumu saņemšanai

2018-09-21, 06.25
   Aicinām Ventspils novadā dzīvojošās personas ar garīga rakstura traucējumiem pieteikties projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieejamajiem bezmaksas sociālajiem pakalpojumiem. Persona var saņemt projekta apmaksātos pakalpojumus, ja ir veikta tās individuālo vajadzību izvērtēšana, saņemts atbalsta plāns un persona ir uzrakstījusi iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu savas dzīvesvietas sociālajā dienestā.    Lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem …  Lasīt vairāk >

DI plāns iesniegts apstiprināšanai

2018-05-08, 06.30
   27.04.2018. Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāns 2017.-2020. gadam iesniegts apstiprināšanai Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē.    Par kopējo indikatīvo summu 7,3mlj eiro DI plānā paredzēti infrastruktūras uzlabošanas risinājumi SBSP* attīstībai 11 Kurzemes pašvaldībās (Aizputes, Dundagas, Kuldīgas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Ventspils novados, kā arī Liepājas un Ventspils pilsētās). Ar DI …  Lasīt vairāk >

Sāk sniegt konsultācijas potenciālajiem adoptētājiem…

2018-04-20, 08.11
   Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Kurzemes plānošanas reģions noslēdzis līgumu ar biedrību “Piecas izaugsmes formulas” par bezmaksas konsultāciju sniegšanu Kurzemē potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm līdz 2019. gada 30. jūnijam. Konsultācijām Ventspils pilsētā ir iespējams pieteikties jau šobrīd.    Konsultāciju laikā interesentiem būs iespējams tikties ar psihologu, juristu un sociālo darbinieku. Saņemt papildu informāciju un …  Lasīt vairāk >

Projekta “Kurzeme visiem” 6. projekta partneru tikšanās

2018-04-11, 09.04
  Sestajā partneru tikšanās reizē 8. augustā Kuldīgā tika pārrunātas projekta “Kurzeme visiem” ieviešanas aktualitātes un kopā ar Kurzemes plānošanas reģiona DI plāna izstrādātājiem pārrunāta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (turpmāk – SBSP) pieejamība un plānota to attīstība Kurzemē.   Projekta partneri diskutē darba grupā par SBSP pieejamību un attīstību    Tikšanās sākumā projekta vadītāja Inga …  Lasīt vairāk >

Atbalsta iespējas ģimenēm bērniem ar invaliditāti

2018-02-19, 08.45
   Ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, Ventspils novada Sociālajā dienestā var pieteikties vairāku bezmaksas pakalpojumu saņemšanai valstī notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros.    Atelpas brīža pakalpojums vecākiem – bērna īslaicīga (līdz 30 diennaktīm gadā) aprūpe un uzraudzība pie pakalpojuma sniedzēja, dodot iespēju vecākiem iegūt brīvo laiku atpūtai un/vai savu lietu sakārtošanai.      Pakalpojuma ietvaros bērnam …  Lasīt vairāk >