Izglītība

Tārgales skolēnu aktivitāte Sociālā fonda projektā

2018-09-25, 08.31
Tārgales pamatskolā jau otro gadu tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/I/001).   Šī projekta ietvaros skolā tiek nodrošināts atbalsta personāls – speciālais pedagogs, pedagoga palīgs, logopēds 5.–9. klases skolēniem, darbojas mediju pratības un eksperimentu pulciņš, skolēni prasmi uzstāties un argumentēt savu viedokli apgūst Diskusiju klubā, varam doties mācību …  Lasīt vairāk >

Iepazīst profesijas un karjeras iespējas

2018-06-14, 07.48
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” gaitā martā Piltenes vidusskolā, Tārgales un Zūru pamatskolā notika pasākums, kurā “Mazā Brīnumzeme” ar dažādu metožu palīdzību radīja iespēju apzināties savu prasmju un spēju atbilstību inženierzinātņu profesijām, kā arī stāstīja par uzņēmuma darbinieku profesijām: programmētājiem un māksliniekiem, inženieriem un elektroniķiem, arhitektiem un …  Lasīt vairāk >

Iesaistījās Ēnu dienā

2018-03-07, 13.52
  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” otrā perioda laikā – no septembra līdz martam – ir bijušas tikšanās ar novada skolu skolēniem – vadītas lekcijas, izstrādāti radošie darbi, organizētas individuālās konsultācijas, radot iespēju iepazīties ar profesiju dažādību un tālākās izglītības iespējām. Izglītojamie apmeklēja SIA “HERCOG”, kur tika …  Lasīt vairāk >

Masļeņica

2018-02-22, 07.41
Ugāles vidusskola ir dalībskola projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001.  Projekta nodarbību sakarā iepazināmies ar Masļeņicas svinēšanas tradīcījām, dziesmām, rotaļām. Masļeņica ir slāvu tautas svētki, kad atvadāmies no ziemas un sākam gaidīt pavasari.         Svarīgākie atribūti- salmu lelle, spēles un izklaides, vizināšanās kamanās un protams – pankūku  cepšana. Arī …  Lasīt vairāk >

Projekts karjeras atbalstam izglītojamajiem

2017-07-13, 06.00
Ventspils novada pašvaldība 2017. gada 3. martā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. …  Lasīt vairāk >