Izglītība

Latvijas dzīvnieki kultūrā un vēsturē

2018-10-16, 10.05
  11. oktobrī Popes pamatskolas 1.–4.klašu skolēni devās braucienā uz Rīgu, lai projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklētu Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu un piedalītos  nodarbībā “Latvijas dzīvnieki kultūrā un vēsturē”. Nodarbības mērķis- iedvesmot un aizraut, radīt interesi un iespēju izzināt, lai saudzētu dabas vērtības.   Viesmīlīgās un zinošās gides Kintijas vadībā iepazinām Latvijas dzīvniekus, …  Lasīt vairāk >

Ieklausos gadsimta soļos

2018-10-15, 07.49
Mēs, Ugāles vidusskolas 5. klases skolēni, projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros, devāmies uz Rīgu. Iepazinām Rīgas sirdi – Vecrīgu. Gribējām redzēt un iepazīt pēc iespējas vairāk objektu, par kuriem esam daudz dzirdējuši. Latviešu tautas simbols – Kārļa Zāles veidotais Brīvības piemineklis.   Kamēr vien trīs zvaigznes         Pār Latviju gaismu metīs,Kamēr vien …  Lasīt vairāk >

Popes skolēni apmeklē Kazdangu

2018-09-27, 06.05
Popes pamatskolas 5. un 9. klašu skolēni 25. septembrī projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Kazdangu. Kazdangas pils muzeja gide sniedza interesantas liecības par baronu Manteifeļu dzimtas vēsturi, Kazdangas tehnikuma darbību.   Skolēni ar interesi aplūkoja Aptiekas krājumus – zāļu pudelītes, aptiekāra darba instrumentus, piestiņās paši varēja sasmalcināt drogas zāļu pagatavošanai. Meža muzeja ekspozīcija …  Lasīt vairāk >

Tārgales skolēnu aktivitāte Sociālā fonda projektā

2018-09-25, 08.31
Tārgales pamatskolā jau otro gadu tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/I/001).   Šī projekta ietvaros skolā tiek nodrošināts atbalsta personāls – speciālais pedagogs, pedagoga palīgs, logopēds 5.–9. klases skolēniem, darbojas mediju pratības un eksperimentu pulciņš, skolēni prasmi uzstāties un argumentēt savu viedokli apgūst Diskusiju klubā, varam doties mācību …  Lasīt vairāk >

Iepazīst profesijas un karjeras iespējas

2018-06-14, 07.48
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” gaitā martā Piltenes vidusskolā, Tārgales un Zūru pamatskolā notika pasākums, kurā “Mazā Brīnumzeme” ar dažādu metožu palīdzību radīja iespēju apzināties savu prasmju un spēju atbilstību inženierzinātņu profesijām, kā arī stāstīja par uzņēmuma darbinieku profesijām: programmētājiem un māksliniekiem, inženieriem un elektroniķiem, arhitektiem un …  Lasīt vairāk >

Iesaistījās Ēnu dienā

2018-03-07, 13.52
  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” otrā perioda laikā – no septembra līdz martam – ir bijušas tikšanās ar novada skolu skolēniem – vadītas lekcijas, izstrādāti radošie darbi, organizētas individuālās konsultācijas, radot iespēju iepazīties ar profesiju dažādību un tālākās izglītības iespējām. Izglītojamie apmeklēja SIA “HERCOG”, kur tika …  Lasīt vairāk >

Masļeņica

2018-02-22, 07.41
Ugāles vidusskola ir dalībskola projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001.  Projekta nodarbību sakarā iepazināmies ar Masļeņicas svinēšanas tradīcījām, dziesmām, rotaļām. Masļeņica ir slāvu tautas svētki, kad atvadāmies no ziemas un sākam gaidīt pavasari.         Svarīgākie atribūti- salmu lelle, spēles un izklaides, vizināšanās kamanās un protams – pankūku  cepšana. Arī …  Lasīt vairāk >

Projekts karjeras atbalstam izglītojamajiem

2017-07-13, 06.00
Ventspils novada pašvaldība 2017. gada 3. martā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. …  Lasīt vairāk >