Projekti

DI plāns iesniegts apstiprināšanai

2018-05-08, 06.30
   27.04.2018. Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāns 2017.-2020. gadam iesniegts apstiprināšanai Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē.    Par kopējo indikatīvo summu 7,3mlj eiro DI plānā paredzēti infrastruktūras uzlabošanas risinājumi SBSP* attīstībai 11 Kurzemes pašvaldībās (Aizputes, Dundagas, Kuldīgas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Ventspils novados, kā arī Liepājas un Ventspils pilsētās). Ar DI …  Lasīt vairāk >

Par ceļu sakārtošanu

2018-05-07, 07.03
Projektā “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ventspils novada Vārves pagastā” (vienošanās Nr. Nr.3.3.1.0/17/I/001) Vārves pagasta ceļu Va-1 “Dārzniecības ceļš” un Va-8 ‘Liezdes ceļš” apzaļumošanu, caurteku nostiprināšanu, tīrīšanu un nekvalitatīvā asfaltbetona  kārtas pārbūvi SIA “Talce” plāno veikt līdz 31.05.2018.  Lasīt vairāk >

Sāk sniegt konsultācijas potenciālajiem adoptētājiem…

2018-04-20, 08.11
   Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Kurzemes plānošanas reģions noslēdzis līgumu ar biedrību “Piecas izaugsmes formulas” par bezmaksas konsultāciju sniegšanu Kurzemē potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm līdz 2019. gada 30. jūnijam. Konsultācijām Ventspils pilsētā ir iespējams pieteikties jau šobrīd.    Konsultāciju laikā interesentiem būs iespējams tikties ar psihologu, juristu un sociālo darbinieku. Saņemt papildu informāciju un …  Lasīt vairāk >

Projekta “Kurzeme visiem” 6. projekta partneru tikšanās

2018-04-11, 09.04
  Sestajā partneru tikšanās reizē 8. augustā Kuldīgā tika pārrunātas projekta “Kurzeme visiem” ieviešanas aktualitātes un kopā ar Kurzemes plānošanas reģiona DI plāna izstrādātājiem pārrunāta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (turpmāk – SBSP) pieejamība un plānota to attīstība Kurzemē.   Projekta partneri diskutē darba grupā par SBSP pieejamību un attīstību    Tikšanās sākumā projekta vadītāja Inga …  Lasīt vairāk >

Slēgs līgumu par Popes estrādes skatītāju zonas pārbūvi

2018-04-10, 06.06
2017. gada 10. augustā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par Ventspils novada pašvaldības projekta Nr. 17-08-AL17-A019.2203-000009 “Popes pagasta brīvdabas estrādes pārbūve” apstiprināšanu ELFLA līdzfinansējuma saņemšanai. Projekta mērķis ir veikt pulcēšanās un publisku pasākumu norises vietas “Estrāde Vecais pilskalns” pārbūvi Ventspils novada Popes pagastā, nodrošinot sabiedrības virzītas iniciatīvas īstenošanu, kultūras …  Lasīt vairāk >

Slēgs līgumu par Užavas upes tilta būvniecību

2018-04-09, 13.36
2017. gada 10. augustā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par Ventspils novada pašvaldības projekta Nr. 17-08-AL17-A019.2203-000011 “Gājēju tilta izbūve pār Užavas upi” apstiprināšanu ELFLA līdzfinansējuma saņemšanai. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt Užavas ciemā gājēju tiltiņu pār Užavas upi. Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldības attīstības programmā balstītu nozīmīgu …  Lasīt vairāk >

Iesaistījās Ēnu dienā

2018-03-07, 13.52
  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” otrā perioda laikā – no septembra līdz martam – ir bijušas tikšanās ar novada skolu skolēniem – vadītas lekcijas, izstrādāti radošie darbi, organizētas individuālās konsultācijas, radot iespēju iepazīties ar profesiju dažādību un tālākās izglītības iespējām. Izglītojamie apmeklēja SIA “HERCOG”, kur tika …  Lasīt vairāk >

“Gudrinieku skola” viesojas Rīgā

2018-03-01, 07.49
Tārgales pamatskola piedalās  Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/I/001). Šī projekta ietvaros skolā darbojas pulciņš “Gudrinieku skola”. 18. februārī šo pulciņu dalībnieki  nodarbībās apskatītās tēmas papildināja, dodoties ekskursijā uz Rīgu.         Apmeklējām Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, kur talantīga gida pavadībā apskatījām visu muzeja kolekciju, piedalījāmies muzejpedagoģiskajā nodarbībā. …  Lasīt vairāk >

Masļeņica

2018-02-22, 07.41
Ugāles vidusskola ir dalībskola projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001.  Projekta nodarbību sakarā iepazināmies ar Masļeņicas svinēšanas tradīcījām, dziesmām, rotaļām. Masļeņica ir slāvu tautas svētki, kad atvadāmies no ziemas un sākam gaidīt pavasari.         Svarīgākie atribūti- salmu lelle, spēles un izklaides, vizināšanās kamanās un protams – pankūku  cepšana. Arī …  Lasīt vairāk >

Atbalsta iespējas ģimenēm bērniem ar invaliditāti

2018-02-19, 08.45
   Ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, Ventspils novada Sociālajā dienestā var pieteikties vairāku bezmaksas pakalpojumu saņemšanai valstī notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros.    Atelpas brīža pakalpojums vecākiem – bērna īslaicīga (līdz 30 diennaktīm gadā) aprūpe un uzraudzība pie pakalpojuma sniedzēja, dodot iespēju vecākiem iegūt brīvo laiku atpūtai un/vai savu lietu sakārtošanai.      Pakalpojuma ietvaros bērnam …  Lasīt vairāk >