Projekti

Ugālē atklāta siltinātā māja

2018-08-31, 11.38
Ventspils novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “VNK serviss” Ugālē, Skolas ielā 5, īstenojusi energoefektivitātes projektu, veicot 18 dzīvokļu mājas renovāciju. Tas izdarīts, izmantojot SIA “Ekodoma” izstrādāto energoauditu un SIA “Balts un melns” projektu.                 Celtniecību veica SIA “Erteks” darbinieki Edvīna Rodzika vadībā. Būvdarbi notika trīs mēnešus, renovācijas …  Lasīt vairāk >

Energoefektivitātes paaugstināšana Zūru pamatskolā

2018-08-06, 09.27
31.07.2018. Ventspils novada pašvaldība parakstījusi Vienošanos Nr. 4.2.2.0/17/I/073 par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Zūru pamatskolā” īstenošanu līdz 30.12.2018., t.sk.  ERAF finansējuma 281 683 eiro un valsts budžeta dotācijas – 12427,19 eiro apmērā piešķiršanu. Projekta mērķis: veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu Zūru pamatskola, atbilstoši Ventspils novada pašvaldības Attīstības programmas investīciju plānam. …  Lasīt vairāk >

Svinīgi atklāts asfaltētais pašvaldības autoceļš

2018-07-26, 12.31
  Vārves pagastā veikta Dārzniecības un Liezdes ceļa pārbūve, grants seguma vietā ieklājot asfaltu. Dārzniecības ceļš noasfaltēts 1200, Liezdes ceļš – 840 metru garumā. Uz abiem ceļiem uzstādītas ceļazīmes satiksme drošībai – piecas brīdinājuma, astoņas priekšrocības un sešas papildzīmes. Projekta gaitā 130 metru garumā izbūvētas caurtekas.               Pārbūves …  Lasīt vairāk >

Iegādājas aprīkojumu zivju resursu aizsardzībai

2018-07-17, 07.02
Ventspils novada pašvaldība īstenojusi projektu “Zivju resursu aizsardzība, kontrole un uzraudzība Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs”, kur saņemts Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda atbalsts, lai iegādātos nepieciešamo aprīkojumu zivju resursu aizsardzībai, kontrolei un uzraudzībai Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs. Kvalitatīva uzraudzības procesa apsekošanas reidu nodrošināšanai iegādāts:1) drons, lai no augšas varētu kontrolēt vai nelikumīgi netiek veikta …  Lasīt vairāk >

Atbrõc paciemtes uz Pūz

2018-06-25, 05.44
Seminārā “Atbrõc paciemtes uz Pūz” piedalījās 51 dalībnieks no Valdemārpils vidusskolas, Upesgrīvas internātpamatskolas, Ventspils Jaunrades nama, Rojas vidusskolas un 808. Puzes mazpulkiem un palīdzēja vecāki un pagasta iedzīvotāji.                         Semināra mērķi bija pulcināt kopā un savstarpēji iepazīstināt mazpulcēnus no pieciem Ziemeļkurzemes mazpulkiem …  Lasīt vairāk >

Iepazīst profesijas un karjeras iespējas

2018-06-14, 07.48
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” gaitā martā Piltenes vidusskolā, Tārgales un Zūru pamatskolā notika pasākums, kurā “Mazā Brīnumzeme” ar dažādu metožu palīdzību radīja iespēju apzināties savu prasmju un spēju atbilstību inženierzinātņu profesijām, kā arī stāstīja par uzņēmuma darbinieku profesijām: programmētājiem un māksliniekiem, inženieriem un elektroniķiem, arhitektiem un …  Lasīt vairāk >

Usmas ezerā ielaiž līdaku mazuļus

2018-06-13, 05.35
Lai saņemtu Valsts atbalstu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem pašvaldība iesniedza projektu “Zivju resursu pavairošana Ventspils novada Usmas ezerā-2018” ar mērķi palielināt līdaku populāciju Ventspils novada Usmas ezerā, papildinot to ar 40 479 līdaku mazuļiem. SIA “Rūjas zivju audzētava” 04.06.2018. piegādāja un Usmas ezerā ielaida 7 cm garus 40 479 līdaku …  Lasīt vairāk >

Ekspluatācijā nodots grants ceļš Usmas pagastā

2018-06-07, 07.57
Ventspils novadā turpinās pašvaldības grants ceļu pārbūve, ekspluatācijā ir nodots grants ceļa posms Usmas pagastā Us-01 “Stacija–Stikli”. Būvatļauja ceļa pārbūvei saņemta 2017. gada 18. septembrī, bet akts par objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīts šāgada 1. jūnijā. Pārbūvētā ceļa posma garums ir 3,38 km.     Projekta Nr.17-08-A00702-000078 “Pašvaldības autoceļa Us-01 “Stacija-Stikli” pārbūve Usmas pagastā, …  Lasīt vairāk >

Apsaimnieko jūras piekrastes joslu

2018-05-22, 11.52
Ventspils novada pašvaldība 2018. gada 8. maijā ir parakstījusi sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” par nacionālās nozīmes projekta Nr.1-08/260/2018 “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” darba uzdevumu realizāciju no pieejamā Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansējuma līdzekļiem. Projekta mērķis ir nodrošināt jūras piekrastes joslas –galvenokārt pludmales – atkritumu apsaimniekošanu Tārgales, Vārves, Užavas …  Lasīt vairāk >

Pašvaldības autoceļu pārbūve

2018-05-09, 06.29
  Uzsāks autoceļu pārbūves darbus T-3 “Laimiņas–Kamārce” Tārgales pagastā, Va-7 “Pasiekstes ceļš” Vārves pagastā, Uz-30 “Alekši–Silkrogs” Užavas pagastā, Pu-01 “Lodnieki–Ūzdari” un Pu-2 “Ķeņģu tilts” Puzes pagastā, kā arī Zi-04 “Saulītes–Sises ciems” un Zi-03 “Vētras–Mazpūšļi–Blende” Ziru pagastā. Pārbūvējamo ceļu posmu kopējais garums ir 9,4 km. Būvdarbi jāveic 5 mēnešu laikā. Būvdarbus šajos objektos veiks SIA “Venta …  Lasīt vairāk >