Projekti

Noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu Ugāles tirgū

2018-01-17, 14.10
  Lai īstenotu projektā paredzētās aktivitātes, 2018. gada 9. janvārī noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Ostas Celtnieks” par līguma summu 411 162.94 eiro ar PVN. Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar SIA “Inženiertehniskie projekti” izstrādāto būvprojektu. Būvuzraudzības pakalpojumus objektā veiks SIA “Akorda”. Plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti, tiklīdz to veikšanai būs atbilstoši laika apstākļi. Projekta …  Lasīt vairāk >

Apstiprināts projekts Ventas krasta labiekārtošanai

2018-01-08, 15.06
5. janvārī Ziemeļkurzemes RLP apstiprināja projektu “Ventas krasta labiekārtojums Vārves ciemā, Vārves pagastā”. Projekta ietvaros Vārves pagasta Vārves ciemā veiks laivu piestātnes ierīkošanu (pontona laipa), Ventas krasta joslas sakārtošanu (niedru izpļaušana, grunts uzlabošana, smilšu piebēršana), piebraucamā ceļa atjaunošanu, celiņa uz laivu piestātni un automašīnu stāvlaukuma ierīkošanu, kā arī pludmales labiekārtošanu – volejbola laukuma, …  Lasīt vairāk >

Popē pārbūvēs ceļus un izbūvēs apgaismojumu

2018-01-03, 10.08
Projektā “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ventspils novada Popes pagastā” (vienošanās Nr. 3.3.1.0/17/I/031) plānota Popes pagasta ceļu Po-40 “Meždārzi” pārbūve (jauna asfaltabetona seguma ieklāšana) un apgaismojuma izbūve, Po-23 “Kalnmeža ceļš” apgaismojuma izbūve. SIA “Ceļu, tiltu būvnieks” ir izstrādājis būvprojektu, kas saskaņots Ventspils novada pašvaldības būvvaldē. 2018. gada būvniecības sezonā plānots veikt būvdarbus.  Lasīt vairāk >

Turpinās darbus Vārves ceļu pārbūvē

2018-01-03, 09.14
Projektā “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ventspils novada Vārves pagastā” (vienošanās Nr. 3.3.1.0/17/I/001) Vārves pagasta ceļu Va-1 “Dārzniecības ceļš” un Va-8 “Liezdes ceļš” pārbūves darbi tika pārtraukti ar 27.10.2017. Darbi, kuri vēl jāveic 2018. gada būvniecības sezonā: abu ceļu apzaļumošana, caurteku nostiprināšana, tīrīšana un nekvalitatīvā asfaltbetona  kārtas pārbūve,  lai objektu nodotu ekspluatācijā līdz 31.05.2018.  Lasīt vairāk >

Baseinā apgūst peldētprasmi

2017-09-21, 08.31
Eiropas Sociālā fonda  “Sveiks un vesels Ventspils novadā” projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/054 ietvaros 15. septembrī Ventspils novada pašvaldība parakstīja  līgumu ar SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” par mazā peldbaseina izmantošanu peldētprasmes apmācībai novada mazāko klašu skolēniem un lielā baseina viena celiņa izmantošanu peldētprasmes nodarbībām vecāko klašu skolēniem un pieaugušajiem. 21. septembrī, uz pirmo peldētprasmes nodarbību …  Lasīt vairāk >

Projekts karjeras atbalstam izglītojamajiem

2017-07-13, 06.00
Ventspils novada pašvaldība 2017. gada 3. martā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. …  Lasīt vairāk >