Izsoles

Izsola telpu nomas tiesības Popes pag. “Pagastmājā”

2020-06-11, 11.48
2020. gada 29.jūnijā plkst. 14.10 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva zālē, pirmā rakstiskā izsolē tiks izsolītas nedzīvojamo telpu nomas tiesības nekustamajā īpašumā “Pagastmāja’’ Popes pagastā, Ventspils novadā, 1.stāvā, telpas 7 m² platībā, būves kadastra numurs 9856 003 0252, telpu grupas kadastra apzīmējums 9856 003 0252 001 010. Pretendentiem nomas pieteikumus iesniegt …  Lasīt vairāk >

Pārdod dzīvokļus Rūpnīcas ielā Ugālē

2020-06-08, 07.47
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļu īpašumus Ugālē, Ugāles pag., Ventspils nov.: • 3-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 1 – 58, kadastra Nr. 98709000292, izsoles sākumcena 1 200 eiro, nodrošinājums 120 eiro, izsoles solis 50 eiro; izsoles sākums 2020. gada 15. jūlijā plkst. 13:30; • 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 …  Lasīt vairāk >

Pārdod īpašumu “Puzuri” Ugāles pagastā

2020-06-08, 07.45
2020. gada 15. jūlijā plkst. 13:20 Ventspils novada pašvaldība Skolas ielā 4, Ventspilī, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Puzuri”, kadastra Nr. 98700080035, nosaukums: “Puzuri”, Ugāles pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 3 120 eiro, nodrošinājums 312 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas …  Lasīt vairāk >

Izsola zemesgabalu “Elzas” Piltenes pagastā

2020-06-08, 07.38
2020. gada 15. jūlijā plkst. 13:10 Ventspils novada pašvaldība Skolas ielā 4, Ventspilī, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Elzas”, kadastra Nr. 98330010166, Piltenes pagastā, Ventspils novadā. Izsoles sākumcena 5 600 eiro, nodrošinājums 560 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā …  Lasīt vairāk >

Izsola īpašumu “Dzirnavas” Usmas pagastā

2020-06-08, 07.36
2020. gada 15. jūlijā plkst. 13:00 Ventspils novada pašvaldība Skolas ielā 4, Ventspilī, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Dzirnavas”, kadastra Nr. 98740050028, adrese: “Dzirnavas”, Usmas pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 10’400 eiro, nodrošinājums 1 040 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas …  Lasīt vairāk >

Izsola zemesgabalu “Priedes 25” Tārgalē

2020-06-01, 07.50
2020. gada 8. jūlijā plkst. 13:40 Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Priedes 25”, kadastra Nr. 98660081525, adrese: “Priedes 25”, Akmeņdziras, Tārgales pag., Ventspils nov..LV-3621. Izsoles sākumcena 1210 eiro, nodrošinājums 121 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas …  Lasīt vairāk >

Izsola 2-istabu dzīvokli Ancē

2020-06-01, 07.45
2020. gada 8. jūlijā plkst. 13:50 Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli “Vītoli” – 15, kadastra Nr. 98449000055, adrese: “Vītoli” – 15, Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612. Izsoles sākumcena 800 eiro, nodrošinājums 80 eiro, izsoles solis 50 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils …  Lasīt vairāk >

Izsola dzīvokļus Ziru pagastā

2020-06-01, 07.40
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus Zirās, Ziru pag., Ventspils nov.: • 2-istabu dzīvokli “Akmentiņi” – 22, kadastra Nr. 98909000052, izsoles sākumcena 950 eiro, nodrošinājums 95 eiro, izsoles solis 50 eiro; izsoles sākums 2020. gada 8. jūlijā plkst. 13:00; • 3-istabu dzīvokli “Akmentiņi” – 24, kadastra Nr. 98909000051, …  Lasīt vairāk >

Izsola 1-istabas dzīvokli Zūrās

2020-06-01, 07.35
2020. gada 8. jūlijā plkst. 13:30 Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – 1-istabas dzīvokli “Zūru pagasta nams” – 4, kadastra Nr. 98849000303, adrese: “Zūru pagasta nams” – 4, Zūras, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623. Izsoles sākumcena 450 eiro, nodrošinājums 45 eiro, izsoles solis 50 eiro. Ar izsoles …  Lasīt vairāk >

Izsola 2-istabu dzīvokli Vārves pagastā

2020-06-01, 07.30
2020. gada 8. jūlijā plkst. 13:20 Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli “Jaunmuiža 2” – 2, kadastra Nr. 98849000304, adrese: “Jaunmuiža 2” – 2, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623. Izsoles sākumcena 470 eiro, nodrošinājums 47 eiro, izsoles solis 50 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties …  Lasīt vairāk >