Izsoles

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu Krasta ielā 12 Piltenē

2022-01-18, 08.07
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Krasta ielā 12 Piltenē, Ventspils novadā, kadastra numurs 98130030223, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98130030223, platība 0,5121 ha. Izsoles sākumcena – 3700 eiro, nodrošinājums – 370 eiro, izsoles solis – 100 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada 19. …  Lasīt vairāk >

Pārdod elektroniskā izsolē dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 41 Ugālē

2022-01-18, 08.06
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 1-istabas dzīvokli ar kopējo platību 31,5 m2, Rūpnīcas ielā 3 – 41, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98709000409. Izsoles sākumcena – 410 eiro, nodrošinājums – 41 eiro, izsoles solis – 40 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada 19. janvārī  plkst. 13:00 …  Lasīt vairāk >

Pārdod elektroniskā izsolē dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 36 Ugālē

2022-01-18, 08.05
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 3-istabu dzīvokli ar kopējo platību 61,8 m2, Rūpnīcas ielā 3 – 36, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98709000413. Izsoles sākumcena – 760 eiro, nodrošinājums – 76 eiro, izsoles solis – 50 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada 19. janvārī  plkst. 13:00 …  Lasīt vairāk >

Pārdod elektroniskā izsolē dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 16 Ugālē

2022-01-18, 08.04
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 3-istabu dzīvokli ar kopējo platību 59 m2, Rūpnīcas ielā 3 – 16, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98709000406. Izsoles sākumcena – 770 eiro, nodrošinājums – 77 eiro, izsoles solis – 50 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada 19. janvārī  plkst. 13:00 …  Lasīt vairāk >

Pārdod elektroniskā izsolē dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 11 Ugālē

2022-01-18, 08.02
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2-istabu dzīvokli ar kopējo platību 38,8 m2, Rūpnīcas ielā 3 – 11, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98709000407. Izsoles sākumcena – 490 eiro, nodrošinājums – 49 eiro, izsoles solis – 40 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada 19. janvārī  plkst. 13:00 …  Lasīt vairāk >

Pārdod elektroniskā izsolē dzīvokli “Tērces”- 8 Zirās

2022-01-18, 08.01
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 1-istabas dzīvokli ar kopējo platību 34,9 m2, “Tērces” – 8, Zirās, Ziru pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98909000067. Izsoles sākumcena – 510 eiro, nodrošinājums – 51 eiro, izsoles solis – 50 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada 19. janvārī  plkst. 13:00 un noslēdzas …  Lasīt vairāk >

Pārdod elektroniskā izsolē dzīvokli “Arāji”- 4 Zirās

2022-01-18, 08.00
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 3-istabu dzīvokli ar kopējo platību 71,9 m2, “Arāji” – 4, Zirās, Ziru pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98909000063. Izsoles sākumcena – 1300 eiro, nodrošinājums – 130 eiro, izsoles solis – 50 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada 19. janvārī  plkst. 13:00 un noslēdzas …  Lasīt vairāk >