Izsoles

Izsola dzīvokļu īpašumus Užavā

2019-09-10, 09.27
Ventspils novada pašvaldība Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus Užavā, Užavas pag., Ventspils nov.: • 2-istabu dzīvokli “Bangas” – 1, kadastra Nr. 98789000054, izsoles sākumcena 970 eiro, nodrošinājums 97 eiro, izsoles solis 90 eiro; izsoles sākums 2019. gada 16. oktobrī plkst. 13:15; • 2-istabu dzīvokli “Bangas” – 5, kadastra …  Lasīt vairāk >

Izsolē pārdod dzīvokļu īpašumu “Ausekļi” – 3 Zirās

2019-09-10, 08.45
2019. gada 16. oktobrī plkst. 13:00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Ausekļi” – 3, kadastra Nr. 98909000042, adrese: “Ausekļi” – 3, Ziras, Ziru pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 360 eiro, nodrošinājums 36 eiro, izsoles solis 30 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības …  Lasīt vairāk >

Izsola īpašumu “Puzuri” Ugālē

2019-08-07, 08.08
2019. gada 18. septembrī plkst. 13:45 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Puzuri”, kadastra Nr. 98700080035, Ugāles pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 7 800 eiro, nodrošinājums 780 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 …  Lasīt vairāk >

Izsola īpašumu “Piemuiža” Ugālē

2019-08-07, 08.05
2019. gada 18. septembrī plkst. 13:30 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Piemuiža”, kadastra Nr. 98700040215, Ugāles pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 1 800 eiro, nodrošinājums 180 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 …  Lasīt vairāk >

Izsola īpašumu “Pienotava” Ugālē

2019-08-07, 08.01
2019. gada 18. septembrī plkst. 13:15 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Pienotava”, kadastra Nr. 98700040207, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov. Izsoles sākumcena 9’700 eiro, nodrošinājums 970 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 …  Lasīt vairāk >

Izsola īpašumu “Arāju katlu māja” Ugālē

2019-08-07, 08.00
2019. gada 18. septembrī plkst. 13:00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Arāju katlu māja”, kadastra Nr. 98700040180, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov. Izsoles sākumcena 20 800 eiro, nodrošinājums 2 080 eiro, izsoles solis 200 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas …  Lasīt vairāk >

Pārdod dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 48 Ugālē

2019-06-11, 12.03
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod par brīvu cenu nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 48, kadastra Nr. 98709000332, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 48, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov. Atsavināšanas nosacītā cena 230 eiro. Atsavināmās nekustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta noteikumos paredzētajā kārtībā. …  Lasīt vairāk >

Pārdod dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 47 Ugālē

2019-06-11, 12.02
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod par brīvu cenu nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas iela 4 – 47, kadastra Nr. 98709000334, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 47, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov. Atsavināšanas nosacītā cena 220 eiro. Atsavināmās nekustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta noteikumos paredzētajā kārtībā. …  Lasīt vairāk >

Pārdod dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 2 Ugālē

2019-06-11, 12.00
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod par brīvu cenu nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 2, kadastra Nr. 98709000333, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 2, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov. Atsavināšanas nosacītā cena 230 eiro. Atsavināmās nekustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta noteikumos paredzētajā kārtībā. …  Lasīt vairāk >

Pārdod transportlīdzekli par brīvu cenu

2019-03-08, 11.00
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod par brīvu cenu kustamo mantu- automašīnu “Chevrolet Captiva”, cena 3000 eiro. Chevrolet transportlīdzeklis apskatāms – “Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, (Tārgales pagasta pārvalde), darbadienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju Mārci Laksbergu (tālr. 26491057; e-pasts: [email protected]). Atsavināmās kustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi …  Lasīt vairāk >