Izsoles

Izsolē pārdod dzīvokļu īpašumus Zirās

2019-07-08, 14.58
2019. gada 21. augustā novada pašvaldība Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus Zirās, Ziru pag., Ventspils nov.: • 1-istabas dzīvokli “Ausekļi” – 3, kadastra Nr. 98909000042, izsoles sākumcena 440 eiro, nodrošinājums 44 eiro, izsoles solis 40 eiro; izsoles sākums plkst. 13:00; • 1-istabas dzīvokli “Akmentiņi” – 17, kadastra Nr. …  Lasīt vairāk >

Pārdod dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 48 Ugālē

2019-06-11, 12.03
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod par brīvu cenu nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 48, kadastra Nr. 98709000332, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 48, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov. Atsavināšanas nosacītā cena 230 eiro. Atsavināmās nekustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta noteikumos paredzētajā kārtībā. …  Lasīt vairāk >

Pārdod dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 47 Ugālē

2019-06-11, 12.02
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod par brīvu cenu nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas iela 4 – 47, kadastra Nr. 98709000334, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 47, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov. Atsavināšanas nosacītā cena 220 eiro. Atsavināmās nekustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta noteikumos paredzētajā kārtībā. …  Lasīt vairāk >

Pārdod dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 2 Ugālē

2019-06-11, 12.00
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod par brīvu cenu nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 2, kadastra Nr. 98709000333, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 2, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov. Atsavināšanas nosacītā cena 230 eiro. Atsavināmās nekustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta noteikumos paredzētajā kārtībā. …  Lasīt vairāk >

Pārdod mežaudzi un zemi Ances “Vilkastes”

2019-06-11, 11.56
2019. gada 7. augustā plkst. 13:40 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu (zemes gabalu un mežaudzi) “Vilkastes”, kadastra Nr. 98440090045, Ances pagastā, Ventspils novadā. Izsoles sākumcena 73 600 eiro, nodrošinājums 7360 eiro, izsoles solis 1000 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas …  Lasīt vairāk >

Pārdod īpašumu Brīvības ielā 41 Ventspilī

2019-06-11, 11.56
2019. gada 7. augustā plkst. 14:30 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Brīvības ielā 41 Ventspilī, kadastra Nr. 27000080305. Izsoles sākumcena 91’200 eiro, nodrošinājums 9 120 eiro, izsoles solis 1 000 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 …  Lasīt vairāk >

Pārdod mežaudzi un zemi Ances “Mežavaski”

2019-06-11, 11.52
2019. gada 7. augustā plkst. 13:20 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu (zemes gabalu un mežaudzi) “Mežavaski”, kadastra Nr. 98440020044, Ances pagastā, Ventspils novadā. Izsoles sākumcena 22 940 eiro, nodrošinājums 2294 eiro, izsoles solis 1000 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas …  Lasīt vairāk >

Pārdod mežaudzi un zemi Ugāles “Miķeļi”

2019-06-11, 11.50
2019. gada 7. augustā plkst. 13:00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu (zemes gabalu un mežaudzi) “Miķeļi”, kadastra Nr. 98700010091, Ugāles pagastā, Ventspils novadā. Izsoles sākumcena 55 000 eiro, nodrošinājums 5500 eiro, izsoles solis 1000 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas …  Lasīt vairāk >

Pārdod transportlīdzekli par brīvu cenu

2019-03-08, 11.00
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod par brīvu cenu kustamo mantu- automašīnu “Chevrolet Captiva”, cena 3000 eiro. Chevrolet transportlīdzeklis apskatāms – “Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, (Tārgales pagasta pārvalde), darbadienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju Mārci Laksbergu (tālr. 26491057; e-pasts: [email protected]). Atsavināmās kustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi …  Lasīt vairāk >