Izsoles

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu “Lūsēni” Tārgales pagastā

2022-07-28, 08.06
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Lūsēni”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98660020164, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660020162, platība 0,2715 ha. Izsoles sākumcena – 9800 eiro, nodrošinājums – 980 eiro, izsoles solis – 200 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada 29. jūlijā  …  Lasīt vairāk >

Elektroniskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Parka ielā 3 Piltenē

2022-07-28, 08.04
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Parka ielā 3 Piltenē, Ventspils novadā, kadastra numurs 98330070016, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98330070209, platība 0,9404 ha.Izsoles sākumcena – 3120 eiro, nodrošinājums – 312 eiro, izsoles solis – 100 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada 29. jūlijā …  Lasīt vairāk >

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu “Eglītes” Piltenes pagastā

2022-07-28, 07.55
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Eglītes” Piltenes pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98330050041, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 98330050036 (platība 0,0184 ha), 98330050041 (platība 1,14 ha), 2-stāvu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 98330050041001 (kopējā platība 886,4 m2), trīs palīgēkas (divas kūtis, saimniecības ēka) un divas …  Lasīt vairāk >

Izsola zemes starpgabalu “Meijas” Ances pagastā

2022-07-23, 08.06
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (ar pretendentu atlasi) pārdod nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu “Meijas”, kadastra Nr. 98440080145, Ances pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 1300 eiro, nodrošinājums 130 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un Ventspils …  Lasīt vairāk >

Izsola dzīvokli “Zāģētava” -1 Usmas pagastā

2022-07-23, 08.00
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Usmas pagastā – 2-istabu dzīvokli “Zāģētava”-1, ar kopējo platību 74,4 m2, kadastra Nr. 98749000066. Izsoles sākumcena 530 eiro, nodrošinājums 53 eiro, izsoles solis 50 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un Ventspils …  Lasīt vairāk >