Izsoles

Izsola nomas tiesības īpašumā “Strazdiņi” Zirās

2019-11-14, 09.09
2019. gada 27. novembrī plkst. 14.10 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī, 2. stāva zālē, pirmā rakstiskā izsolē tiks izsolītas nedzīvojamo telpu nomas tiesības nekustamajā īpašumā ‘’Strazdiņi’’ 1. stāvā, Ziru pagastā, Ventspils novadā, 54,7 m² platībā, telpas ar kadastra apzīmējumu 9890 001 0368 001 007. Pretendentiem nomas pieteikumus iesniegt darbadienās no plkst. 8:30 līdz …  Lasīt vairāk >

Izsolē pārdod transportlīdzekļus

2019-10-08, 08.09
2019. g. 20. novembrī plkst. 13 Ventspils novada pašvaldības telpās Skolas ielā 4, 2. stāva zālē, Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu “Hyundai Trajet”, sākumcena 2 200,00 eiro (transportlīdzeklis apskatāms darbadienās Popes pagasta pārvaldē “Pagastmāja” Popes pagastā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Popes pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29298758, …  Lasīt vairāk >

Izsola nekustamo īpašumu “Strautiņi” – 2 Zirās

2019-10-03, 14.15
2019. gada 20. novembrī plkst. 14:30 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Strautiņi” – 2, kadastra Nr. 98909000022, adrese: “Strautiņi” – 2, Ziras, Ziru pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 1 300 eiro, nodrošinājums 130 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības …  Lasīt vairāk >

Izsola īpašumu “Puzuri” Ugālē

2019-10-03, 10.20
2019. gada 20. novembrī plkst. 14:15 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Puzuri”, kadastra Nr. 98700080035, Ugāles pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 6 240 eiro, nodrošinājums 624 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 …  Lasīt vairāk >

Izsola īpašumu “Arāju katlu māja” Ugālē

2019-10-03, 10.15
2019. gada 20. novembrī plkst. 14:00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Arāju katlu māja”, kadastra Nr. 98700040180, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov. Izsoles sākumcena 16 640 eiro, nodrošinājums 1 664 eiro, izsoles solis 1 000 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju …  Lasīt vairāk >

Pārdod dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 47 Ugālē

2019-06-11, 12.02
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod par brīvu cenu nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas iela 4 – 47, kadastra Nr. 98709000334, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 47, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov. Atsavināšanas nosacītā cena 220 eiro. Atsavināmās nekustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta noteikumos paredzētajā kārtībā. …  Lasīt vairāk >