Izsoles

Izsola nomas tiesības zemesgabalam “Autotrase” Popē

2021-02-02, 09.05
2021. gada 10. februārī plkst. 14.00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva zālē, rakstiskā izsolē tiks izsolītas nomas tiesības zemesgabalam “Autotrase” ar kadastra apzīmējumu 9856 003 0243 12,27 ha platībā, Popes pagastā, Ventspils novadā. Pretendentiem nomas pieteikumus jāievieto pie Ventspils novada pašvaldības ēkas ieejas esošajā pasta kastītē Skolas ielā 4, Ventspilī,  līdz 2021. …  Lasīt vairāk >

Pārdod transportlīdzekļus par brīvu cenu

2020-07-13, 08.00
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod par brīvu cenu kustamo mantu- automašīnu “Hyundai Trajet”, cena 1 500,00 eiro (transportlīdzeklis apskatāms – “Pagastmāja”, Popes pagasts, Ventspils novads (Popes pagasta pārvalde), darbadienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Popes pagasta pārvaldes vadītāju Mārtiņu Libkovski (tālr. 29298758; e-pasts: [email protected]); automašīnu “Chrysler Town&Country”, cena 800,00 eiro (transportlīdzeklis apskatāms – Skolas …  Lasīt vairāk >