Izsoles

Pārdod transportlīdzekli par brīvu cenu

2019-03-08, 11.00
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod par brīvu cenu kustamo mantu- automašīnu “Chevrolet Captiva”, cena 3000 eiro. Chevrolet transportlīdzeklis apskatāms – “Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, (Tārgales pagasta pārvalde), darbadienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju Mārci Laksbergu (tālr. 26491057; e-pasts: [email protected]). Atsavināmās kustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi …  Lasīt vairāk >

Izsola dzīvokli Zūrās

2019-03-05, 11.38
2019. gada 17. aprīlī plkst. 13:15 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – 4-istabu dzīvokli “Zūras 4” – 1, kadastra Nr. 98849000277, adrese: “Zūras 4” – 1, Zūras, Vārves pag., Ventspils nov. Izsoles sākumcena 1000 eiro, nodrošinājums 100 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem …  Lasīt vairāk >