Izsoles

Izsola nedzīvojamās telpas Piltenē

2021-10-18, 10.28
2021. gada 27.oktobrī plkst. 14.10 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva zālē, pirmā rakstiskā izsolē tiks izsolītas nedzīvojamo telpu nomas tiesības nekustamajā īpašumā Skolas ielā 3A, Piltenē, Ventspils novadā, telpas 27,9 m² platībā, būvē ar kadastra apzīmējumu 9813 001 0407 001. Pretendentiem nomas pieteikumus iesniegt darba dienās no plkst. 8:30 līdz 16:00, …  Lasīt vairāk >

Izsola nedzīvojamās telpas īpašumā “Jūrkalnes siltums”

2021-10-18, 10.20
2021. gada 27.oktobrī plkst. 14.10 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva zālē, pirmā rakstiskā izsolē tiks izsolītas nedzīvojamo telpu nomas tiesības nekustamajā īpašumā “Jūrkalnes siltums’’, Jūrkalne, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā, garāžas telpas 50,6 m² platībā, būvē ar kadastra apzīmējumu 9850 002 0325 005. Pretendentiem nomas pieteikumus iesniegt darba dienās no plkst. 8:30 …  Lasīt vairāk >

Elektroniskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Nikolaja ielā 12 Piltenē

2021-09-09, 09.42
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Nikolaja ielā 12 Piltenē, Ventspils novadā, kadastra numurs 98130020402, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98130020402, platība 0,0771 ha. Izsoles sākumcena 1200 eiro, nodrošinājums 120 eiro, izsoles solis 100 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2021. gada 22. septembrī  plkst. 13:00 un …  Lasīt vairāk >

Elektroniskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Aleksandra ielā 3 Piltenē

2021-09-09, 09.36
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Aleksandra ielā 3 Piltenē, Ventspils novadā, kadastra numurs 98130020401, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98130020401, platība 0,1256 ha. Izsoles sākumcena 2100 eiro, nodrošinājums 210 eiro, izsoles solis 100 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2021. gada 22. septembrī  plkst. 13:00 …  Lasīt vairāk >

Elektroniskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Aleksandra ielā 1 Piltenē

2021-09-09, 09.24
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Aleksandra ielā 1 Piltenē, Ventspils novadā, kadastra numurs 98130020411, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98130020411, platība 0,2093 ha. Izsoles sākumcena 3400 eiro, nodrošinājums 340 eiro, izsoles solis 100 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2021. gada 22. septembrī  plkst. 13:00 …  Lasīt vairāk >

Elektroniskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Parka ielā 3 Piltenē

2021-09-09, 09.16
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Parka ielā 3 Piltenē, Ventspils novadā, kadastra numurs 98330070016, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98330070209, platība 0,9404 ha. Izsoles sākumcena 11 500 eiro, nodrošinājums 1150 eiro, izsoles solis 500 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2021. gada 22. septembrī  plkst. …  Lasīt vairāk >