Aktualitātes

Noslēgusies dalība projektā VideoGuard

2020-01-07, 14.57
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekts Nr. LLI-258 “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ (VideoGuard). Projekta budžets Ventspils novada pašvaldībā: 9140,39 Eiro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 7769,33 Eiro, bet Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējums – 1371,06 Eiro (15%). Projekta īstenošana sākās 2018.gada 1.jūnijā un ilga 18 mēnešus …  Lasīt vairāk >

Projekta pasākumu plāns janvārim

2020-01-03, 09.01
Pašvaldība turpina īstenot ESF projektu “SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ” Nr. 9.2.4.2/16/I/054. 2020. gada janvāra mēneša semināru, mācību, pasākumu grafiks – skatīt šeit.  Lasīt vairāk >

Ziemassvētki Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā

2020-01-02, 17.07
Nevieni svētki nenorit bez paaudžu paaudzēs krātām tradīcijām. Arī gada īsākajai dienai un garākajai naktij jeb Ziemassvētkiem vai ziemas saulgriežiem ir savas tradīcijas, tāpēc 9. decembrī Tārgales pamatskolas 1. un 2. klases skolēni, projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros devās uz Ventspils Piejūras brīvdabas muzeju, lai uzzinātu kā svinēt Ziemassvētkus? Nodarbību laikā skolēni uzzināja kā sapost …  Lasīt vairāk >

Aicina darba devējus pieteikties darbinieku apmācībai

2020-01-02, 11.51
NVA aicina darba devējus pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz šī gada 15. janvārim pieņem darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku praktiskai apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir iespēja darba devējiem saņemt dotāciju, lai sagatavotu vajadzīgos speciālistus, izvēloties un apmācot NVA reģistrētos bezdarbniekus …  Lasīt vairāk >

Par meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” pārbūvi

2019-12-22, 13.54
AS “Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes reģions vēlas Jūs informēt par izstrādāto novērtējuma ziņojumu meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” Ventspils novadā, Tārgales pagastā pārbūvei. Paziņojums un novērtējuma ziņojums atrodams arī AS “Latvijas valsts meži” interneta mājas lapā www.lvm.lv (saite un ziņojumu: https://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/ietekmes-uz-vidi-novertejums/pazinojumi). Aicinām Jūs piedalīties ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks 2020. gada 9. janvārī no plkst …  Lasīt vairāk >

Piltenē aprīko trenažieru zāli

2019-12-19, 14.01
Piltenes vidusskolas ēkai ir atsevišķa ieeja, lai nokļūtu trenažieru zālē, kas ir publiski pieejama. Pa dienu to izmanto mācību iestādes skolēni, pēcpusdienā – Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi, bet vakarā – pārējie piltenieki. Viņi trenažieru zālē, kā stāsta tās pārvaldnieks Aigars Matisons, pagaidām gaidīti no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 18 līdz 21, bet, …  Lasīt vairāk >

Pasniedz balvas “Kultūras laiks”

2019-12-18, 09.32
Piltenes kultūras namā pirmssvētku laikā satikās novada kultūras darbinieces, bibliotekāres un Ugāles Mūzikas un mākslas skolas pedagoģes, lai noklausītos kamerkora “Nošu planētas” koncertu un uzzinātu, kurš saņems apbalvojumu “Kultūras laiks”. Par to visi lemj koleģiāli, tādēļ tas ir īpašs novērtējums. Šogad novada Kultūras nodaļas vadītāja Zane Pamše un novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Guntis Mačtams …  Lasīt vairāk >

Noslēgušies grants ceļu atjaunošanas darbi

2019-12-17, 10.37
2019. gada 26. jūnijā Ventspils novada pašvaldība noslēdza būvdarbu līgumus ar SIA “Venta 1” par četru autoceļu pārbūvi Ventspils novadā saskaņā ar SIA “PBT” izstrādātajiem būvprojektiem. Būvuzraudzības pakalpojumus visos objektos sniedza SIA “SNB projekti”. Būvdarbi objektos ir noslēgušies. Vārves pagastā projekta “Pašvaldības autoceļu pārbūve Vārves pagastā, Ventspils novadā” ietvaros ir pārbūvēts pašvaldības autoceļš Va-10 “Zīles …  Lasīt vairāk >

Pabeigti būvdarbi Jūrkalnes dabas un atpūtas parkā

2019-12-16, 15.20
Projekts “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” (vienošanās Nr. 5.5.1.0/17/I/003). Būvobjektā Jūrkalnes dabas un atpūtas parka infrastruktūras izveide un pilnveidošana (“Straumes”, Jūrkalnes ciems, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads) būvdarbi pabeigti 04.12.2019., objekts tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā. Būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veica – SIA “BM-projekts”, būvuzraudzību – SIA “PBT”, būvdarbus SIA “BŪVFIRMA …  Lasīt vairāk >

Karjeras izglītības pasākumi kopā ar AlfaRobot

2019-12-16, 10.47
Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2. un 3. decembrī Tārgales, Zūru pamatskolā un Piltenes vidusskolā viesojās AlfaRobot speciālisti, lai skolēnus iepazīstinātu ar karjeras pasauli elektronikā, elektrotehnikā un programmēšanā. 1.–4. klašu skolēniem nodarbību “Iepazīsim elektronikas un elektrotehnikas pasauli” laikā tika stāstīts par darba iespējām, par profesijas izvēli un, pats galvenais, ļāva darboties …  Lasīt vairāk >