Zirās ierīkos sporta laukumu

Zirās ierīkos sporta laukumu

2020-06-16, 08.26

2020. gada 28. maijā LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Ventspils novada pašvaldības projektu “Brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izveide Ziru pagasta iedzīvotājiem” Nr. 20-08-AL17-A019.2203-000008, kā mērķis ir veicināt kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu un veselīga dzīvesveida aktivitātēm nepieciešamās publiskās infrastruktūras pieejamību ikvienam Ziru pagasta iedzīvotājam, jo īpaši bērniem un jauniešiem, veicot mūsdienīga sporta laukuma ar 1 volejbola, 1 futbola un 1 basketbola laukumiem jaunbūvi pašvaldībai piederošā zemes īpašumā Ziru pagasta “Ainavas”.
Ieceres īstenošanai projektam ir apstiprinātas 26 650,15 eiro attiecināmās izmaksas, no kurām 90 % līdzfinansēs ELFLA.