Ziņu lapa par aktualitātēm, izglītojošiem pasākumiem

Ziņu lapa par aktualitātēm, izglītojošiem pasākumiem

2021-11-25, 08.49

Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls informē, ka ir tapusi jauna Ziņu lapa.

Šoreiz ziņu lapā lasiet:

  • NVPT aktualitātes – kā notiks darbs pēc administratīvi teritoriālas reformas? Kādi NVPT plāni 2022. gadam?
  • Apstiprināts ziņojums par NVPT darbības rezultātiem par 2020. gadu – ziņojuma pielikumā skatieties apkopotas pašvaldību pieredzes!
  • Intervija ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības veselības koordinatori Elīnu Tolmačovu – uzziniet, kur Elīna smeļas enerģiju un kas viņu iedvesmo!
  • Kādas kampaņas un pasākumus īsteno SPKC un VM: izstrādāti noderīgi materiāli.
  • Jaunāko informatīvo materiālu prezentācija – video, info materiāli u.c.
  • un vēl daudz kas cits noderīgs un izmantojams!