Vingrošanas nodarbības novadā

Vingrošanas nodarbības novadā

2020-02-14, 09.38

Eiropas Sociālā fonda “SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ” projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/054 no 2020. gada janvāra uzsāktas vingrošanas nodarbības. Katrā pagastā plānotas četras nodarbības 1,5 h garumā, kuru mērķis ir iemācīt izvingrināt savu ķermeni pareizi, nenodarot kaitējumu veselībai.
Zlēku pagastā janvārī jau notikušas četras nodarbības, kuras vadīja fitnesa trenere no Kuldīgas Malda Ruņeniece, citos pagastos nodarbības vadīs trenere Gita Goldmane no Ventspils (saskaņā ar sarakstu).

Visaktīvākie nodarbību apmeklētāji jaunajā sporta manēžā ir ugālnieki un vingrotāji no kaimiņu pagastiem (foto).