Vilkam tāda dvēselīt’

Vilkam tāda dvēselīt’

2019-03-05, 09.59

Liepājas koncertzāli “Lielais dzintars” koncertuzvedumā “Vilkam tāda dvēselīt’” pieskandināja 160 bērni no dažādiem vokālajiem ansambļiem visā Latvijā. Šo brīnumu skatīties un klausīties, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros, bija aizbraukuši Piltenes vidusskolas 5. un 6. klases skolēni.

Alise: “Šajā izrādē tika parādītas vilka un cilvēka attiecības. Kas cilvēkā ir no vilka, un kas vilkā ir no cilvēka. Man likās, ka cilvēkā no vilka ir medīšanas kāre un nepacietība, bet vilkā no cilvēka draudzība un mīlestība. Izrādei mūziku komponēja brāļi Andris un Juris Sējāni. Viņi arī visu izrādes laiku muzicēja uz skatuves. Koncertuzvedumu vadīja aktieris Gints Grāvelis. Interesanti, ka izrādē piedalījās arī vokālais ansamblis no Ventspils. Man ļoti patika šī izrāde. Iesaku to noskatīties arī citiem.”
Ansis: “Man patika izrāde un es ieteiktu arī citiem to noskatīties. Tur skanēja daudz dažādas dziesmas, gan ātras, gan lēnas. Un bija priekšnesums ar bungām, kas visu zāli it kā pamodināja. Vēl man patika pati koncertzāle, kurā bija lifts ar stikla sienām. Mazliet nepatika tas, ka ka citu skolu skolēni “sēdēja telefonos”. Tā ir necieņa pret tiem, kas uzstājas.”
Sintija: “Man ļoti patika soliste. Viņa visas notis nodziedāja tik skaisti un precīzi. Bija prieks klausīties.”
Skolotāja Agrita: “Patika koncerta tēma, tās alegoriskā sasaiste ar mūsdienām, augstā muzikālā kvalitāte, taču koncertuzveduma norise pasākuma vidusdaļā bija pārāk izvērsta un monotona, līdz ar to kļuva mazliet garlaicīgāk un skolēniem grūtāk noturēt uzmanību, šis koncertuzvedums vērtīgs vairāk bija tā dalībniekiem, mazāk skatītājiem, pietrūka aktualizētās tēmas saprotams un vienkārši uztverams “skaidrojums.”
Skolotāja Agita: “Man pasākums patika. Bija jauki redzēt ar kādu enerģiju un atdevi strādāja skolēnu pašdarbības kolektīvi. Patika mūzika un dziesmas un tajās ieliktais vēstījums.”
Skolotāja Nelda: “Es kā, kā mūzikas skolotāja, izbaudīju koncertu no pirmās līdz pēdējai notij. Bērnu muzikalitāte, atraktīvisms un aktiemāklsa nebeidz pārsteigt. Mums Latvijā ir ļoti spējīgi un talantīgi bērni. Ceru, ka arī skolēni ieguva jaunus priekšstatus par vokālajiem ansambļiem un uzstāšanās mākslu.”

Informāciju apkopoja iniciatīvas “Latvijas skolas soma”
koordinatore Piltenes vidusskolā Nelda Matisova