Turpmāk Valsts zemes dienests lems par zemes īpašumtiesību atjaunošanu

Turpmāk Valsts zemes dienests lems par zemes īpašumtiesību atjaunošanu

2021-07-13, 16.43

Valsts zemes dienests, saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, ir pārņēmis Centrālās zemes komisijas funkciju – atjaunot zemes īpašuma tiesības uz zemi lauku apvidos, ja sākotnējo atzinumu (lēmumu) par īpašuma tiesību atjaunošanu attiecīgajai personai ir pieņēmusi Centrālā zemes komisija. Tas nozīmē, ka bijušajiem zemes īpašniekiem vai to mantiniekiem, kuri ir saņēmuši Centrālās zemes komisijas atzinumu (lēmumu) par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu lauku apvidus teritorijās un mērniecībā sertificēta persona ir pabeigusi īpašuma tiesību atjaunošanai pieprasītās zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, sākot ar 2021. gada 1. jūliju jāvēršas Valsts zemes dienestā.

Papildus informācija ir atrodama šeit: https://www.vzd.gov.lv/lv/jaunums/czkfjas