Sveica labākos pedagogus (fotogalerija 28.08.19.)

Sveica labākos pedagogus (fotogalerija 28.08.19.)

2019-08-29, 09.15

Ventspils novada pedagogu sanāksmē “Izglītības darba aktualitātes 2019./2020. mācību gadā” uzrunu teica domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, par aktualitātēm runāja Izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča un domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Guntis Mačtams.

Pedagoģijas doktore Zanda Rubene runāja par tēmu “Digitālā bērnība: padomi digitālās paaudzes audzināšanā”. Astoņi pedagogi saņēma apbalvojumu “Gada skolotājs”. Nominācijā “Par inovācijām izglītības procesā” sveica Tārgales pamatskolas pirmsskolas skolotāju Lailu Boži, nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas, ārpusstundu un interešu izglītības darbā” – Tārgales pamatskolas skolotāju Daigu Kņazu un Annahites pamatskolas skolotāju Arvi Anderšmitu, nominācijā “Par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizēšanu un vadību” – Puzes pamatskolas direktori Nelliju Sileviču, nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā izglītojamajiem” – Tārgales pamatskolas skolotāju Evu Zeltzaķi un Ugāles vidusskolas sociālo pedagoģi Gunitu Ķirsi, nominācijā “Par kvalitatīvu, atbildīgu, radošu darbu, augstu kompetences līmeni, aktīvu sabiedrisko darbību izglītības jomā” – Popes pamatskolas skolotāju Līgu Soju un Zūru pamatskolas skolotāju Ivetu Tindenovsku. Pasākumā sveica arī jauno Ugāles vidusskolas direktori Danu Šimpermani.