Sociālā dienesta administrācija strādās Piltenē

Sociālā dienesta administrācija strādās Piltenē

2019-07-11, 16.09

15. jūlijā Ventspils novada pašvaldības Sociālā dienesta administrācijas darbinieces – dienesta vadītāja Inta Rudbaha un lietvede Gunta Zepa – sāks darbu jaunās telpās – Piltenē, Lielajā ielā 2, kur līdz šim pirmajā stāvā atradās sabiedriskais dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu punkts. Lēmumu par pakalpojumu punkta slēgšanu novada domes deputāti pieņēma, secinot, ka tas nav pieprasīts un Sociālā dienesta finanšu līdzekļu izmantošana pakalpojumu punkta uzturēšanai nav lietderīga. Savukārt Sociālā dienesta administrācija darbību Piltenē uzsāks, jo pašvaldība nolēma nepagarināt īres līgumu Ventspilī, Ūdens ielā 15, tādējādi ekonomējot līdzekļus un nodrošinot dienesta darbinieču darbību pašvaldībai piederošajās telpās. Visos Ventspils novada pagastos, iedzīvotājus, tāpat kā līdz šim uzklausīs un pieņems sociālās darbinieces vai sociālās palīdzības organizatores.