Projektu konkurss vides kvalitātes uzlabošanai

Projektu konkurss vides kvalitātes uzlabošanai

2020-02-28, 10.26

Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam “Mēs savā novadā 2020” dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Ventspils novadā. Atbalstot biedrības, sabiedriskās un privātās struktūras, kuras darbojas Ventspils novada administratīvajā teritorijā, un veicinot Ventspils novada kultūrvides veidošanu, labiekārtošanu, infrastruktūras attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu, novada pašvaldība aicina piedalīties projektu konkursā “Mēs savā novadā 2020”.

Projektu konkursa mērķi ir tūrisma attīstības veicināšana, pieejamības nodrošināšana vides objektiem, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un novada, pilsētas, pagastu tēla veidošana.

Projektu konkursa finansējums ir 8 000 eiro. Viena projekta realizēšanai piešķirs ne vairāk kā 800 eiro. Projektu pieteikumus var iesniegt Ventspils novadā reģistrētas biedrības un nodibinājumi.

Projektu iesniegšanas termiņš – 31. marts.
NOLIKUMS