Projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstībai

Projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstībai

2021-03-01, 11.35

Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam “Solis 2021”, tādējādi finansiāli atbalstot Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu realizēšanu uzņēmējdarbības attīstībā. Konkursā var piedalīties novadā reģistrēta komercsabiedrība, individuālais komersants, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs reģistrēta fiziska persona un fiziska persona, kam deklarētā dzīvesvieta ir Ventspils novadā (atbalsta gadījumā reģistrējoties kā saimnieciskā darba veicējam).

Konkursa “Solis 2021” uzdevums ir Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu īstenošana uzņēmējdarbības attīstībā, kas saistītas ar jaunu darbavietu izveidošanu, radot inovatīvus produktus un pakalpojumus ar paaugstinātu pievienoto vērtību, veicinot saimnieciskās darbības attīstību un dažādošanu un ražošanas resursu izmantošanas efektivitāti.
Konkursa prioritātes: atbalsts novatoriskiem projektiem; atbalsts projektiem, kas sekmē novada uzņēmējdarbības attīstību un ir nozīmīgi novada attīstībā.

Projektu konkursa finansējums ir 13 000 eiro. Viena projekta realizācijai piešķirs ne vairāk kā 1 300 eiro.

Projektu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 31. marts.
KONKURSA NOLIKUMS