Projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstībai

Projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstībai

2020-02-28, 10.19

Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam “Solis 2020”, tādējādi finansiāli atbalstot Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu realizēšanu uzņēmējdarbības attīstībā.

Konkursa “Solis 2020” uzdevums ir Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu īstenošana uzņēmējdarbības attīstībā, kas saistītas ar jaunu darbavietu izveidošanu, radot inovatīvus produktus un pakalpojumus ar paaugstinātu pievienoto vērtību, veicinot saimnieciskās darbības attīstību un dažādošanu un ražošanas resursu izmantošanas efektivitāti.

Projektu konkursa finansējums ir 13 000 eiro. Viena projekta realizācijai piešķirs ne vairāk kā 1 300 eiro. Pieteikumus var iesniegt Ventspils novadā reģistrētas komercsabiedrības, individuālie komersanti, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji reģistrētās fiziskās personas un fiziskās personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ventspils novadā, kuras atbalsta gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskā darba veicējas.

Projektu iesniegšanas termiņš – 31. marts.
NOLIKUMS