Popes skolas skolēni – arheologi

Popes skolas skolēni – arheologi

2020-02-20, 15.17

Pēc iepriekšējās ciemošanās Talsu novada muzejā sapratām, ka brauksim vēlreiz, jo nodarbību vadītāja Ieva prot interesanti stāstīt, viņas vadītās nodarbības ir aizraujošas. Tāpēc 13. februārī sēdāmies autobusā un devāmies uz Talsiem. Projekta ”Latvijas skolas soma ” ietvaros piedalījāmies muzejizglītojošā programmā arheoloģijas nodarbībā “Ceļojums senatnē”.

Muzejā mūs laipni sagaidīja un izstāstīja par jauno vēstures ekspozīciju, kuru tuvāk vajadzēs iepazīt, darbojoties grupās. Katra skolēnu grupa saņēma darba uzdevumu mapi, mēs paši varējām izvēlēties uzdevumu secību un dalībniekus, kuri veiks uzdevumus. Galvenais noteiktajā laikā atgriezties un iesniegt atbildes. Drīkstējām brīvi pārvietoties, aizskart priekšmetus, lasīt, pētīt, zīmēt, veidot. Visinteresantākās likās arheoloģisko izrakumu simulācija un amatu izziņa, un pārbaudes uzdevumi virtuālajā realitātē.
Improvizētā izrakumu vietā, noņemot slāni pēc slāņa, atklājās “vēstures liecības”: mobilais telefons, diskete, senas rotaslietas, krama gabali un citi priekšmeti. Vajadzēja attīrīt uzmanīgi, lai nesabojātu kādu zemāk paslēptu lietu. Viss atrastais bija jāmēra, jāuzzīmē, jāapraksta.
Uzliekot virtuālās realitātes brilles, nonācām 12. gs. pie amatniekiem, pētījām viņu arodu prasmi.
Citā zālē bija iespēja digitāli piemērīt sev kuršu vai lībiešu tautas tērpu, uzzināt, kādu amatu katrs veiktu , ja dzīvotu šajā laikā. Izdevās mūsdienīga seno profesiju laikošana. Mūsu pulkā būtu ne tikai audēji, zemkopji, bet pat dziednieces!
“Man Talsos patika viss. Tā bija interesanta vēstures stunda.” (Kārlis).
“Bija interesanti, ka pa muzeju varēja brīvi pārvietoties un visu aiztikt. Parasti tā nevar. Vislabāk man patika veikt arheoloģiskos izrakumus.” (Jurģis).
“Tas bija tik labi, ka paši varējām darboties un izzināt!” (Sana).
“Man iegūtās zināšanas palīdzēs vēstures stundās.” (Katrīna).
“Visvairāk man patika darboties, piemēram, ar gaisa palīdzību, pūšot smiltis, atrast senlietas. Šis muzejs man patika, jo bija interesanti uzdevumi, kuri jāpilda komandā.” (Roberts).
Skolēni atzīst, ka būtu darbojušies vēl un vēl, ja nebūtu laika limits, jo tik interesanti ir izzināt pašiem. Darboties komandā nav viegli, jo jāprot plānot laiks, sadalīt pienākumus. Tāpēc, atgriežoties zālē un apkopojot rezultātus, secinājām, ka veiksmīgi ar visu galā tika tie, kuri prata organizēt savas grupas darbu.
Paldies Talsu novada muzeja darbiniekiem un vadītājai Ievai!

6., 7., 8. ,9. klases skolēni un
skolotājas Linda Kiršteine un Ginta Žeimunde