Popes estrādi ierībina “Pērkons” (fotogalerija 6.09.19.)

Popes estrādi ierībina “Pērkons” (fotogalerija 6.09.19.)

2019-09-09, 08.00

 Popes brīvdabas estrādē notika Ventspils novada pašvaldības rīkotais bezmaksas koncerts. Pasākuma ievadā dziedāja Ventspils novada folkloras kopas “Pūnika”, “Sītava”, “Pill tīn”, “Kāndla”, “Urdava” un “Maģie suiti”. Savukārt pēc tam uzstājās leģendārā rokgrupa “Pērkons”. Organizējot šo pasākumu, Ventspils novada pašvaldība atskatās uz projektu “Popes pagasta brīvdabas estrādes pārbūve”, kura gaitā atjaunoti celiņi, veikta skatītāju zonas pārbūve un ierīkots apgaismojums – sešas laternas. Projekta kopējās izmaksas, kurās iekļauta būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība, būvprojekta ekspertīze, ģeotehniskā izpēte un būvtehniskā atzinuma saņemšana, ir 393 541,32 eiro, 348 541,32 eiro ir Ventspils novada pašvaldības līdzekļi, bet 45 000 eiro finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Būvprojektu izstrādāja, autoruzraudzības pakalpojumus sniedza un būvdarbus veica SIA “Ventbetons V”, bet būvuzraudzības pakalpojumus nodrošināja SIA “SNB projekti” darbinieki.