Piltenes Mūzikas skola uzņem jaunus audzēkņus

Piltenes Mūzikas skola uzņem jaunus audzēkņus

2020-05-05, 17.08

Ventspils novada Piltenes mūzikas skola UZŅEM JAUNUS AUDZĒKŅUS 2020./ 2021. māc. g. 5 specialitātēs –
● Klavierspēle;
● Vijoles spēle;
● Solo dziedāšana;
● Flautas spēle;
● Ģitāras spēle.
Lūdzam pieteikties elektroniski, sūtot brīvas formas e-pastu [email protected] vai, precizējot savus jautājumus, telefoniski 63661304.