Piltenē labiekārto daudzdzīvokļu māju teritoriju

Piltenē labiekārto daudzdzīvokļu māju teritoriju

2021-07-15, 12.18

Piltenē Rožu ielā 2 un Rožu ielā 4 notiek vērienīgi labiekārtošanas darbi. Tos paredzēts pabeigt oktobrī. Pavasarī Ventspils novada pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojumu aizdevuma pieteikumam investīciju projektam “Teritorijas labiekārtojums Rožu ielā 2 un Rožu ielā 4 Piltenē, Ventspils novadā”. Saskaņā ar iepirkumu nepieciešamais finansējums darbu veikšanai ir 183 419,70 eiro. Veicot cenu aptauju, noskaidrots, ka būvuzraudzības pakalpojumus sniegs SIA “BŪUZ” (līguma cena 3687,48 eiro), būvdarbus objektā veic SIA “AB Būvniecība” speciālisti.

Projekta īstenošanai Ventspils novada domes deputāti nolēma no Valsts kases ņemt aizņēmumu – 187 107,18 eiro. Projekta mērķis ir ilgtspējīgas dzīves vides un drošas infrastruktūras izveide, labiekārtojot teritoriju Rožu ielā 2 un Rožu ielā 4. Ieguvēji būs ne tikai Piltenes pilsētas iedzīvotāji, bet arī tūristi, tostarp cilvēki ar īpašām vajadzībām. Rožu ielā plānots pārbūvēt brauktuves segumu un zem labiekārtojamās teritorijas esošos sadzīves kanalizācijas tīklus, ierīkot lietus ūdens sistēmas kanalizāciju, iekārtot autostāvvietu un labiekārtot teritoriju, uzstādot soliņus, atkritumu urnas, velosipēdu statīvus, bērnu rotaļu laukuma elementus, teritoriju apzaļumos.

Piltenē jau iepriekš labiekārtoti māju pagalmi. 2019. gadā tas paveikts Maijā ielā 14 un 14 a, uzstādot pagalmā divas šūpoles un smilšu kasti, atkritumu urnas, vingrošana sienu un divus veloturētājus, sešus atpūtas soliņus un uzceļot skaistu lapeni.

Šovasar Piltenē uzlabo arī ceļu stāvokli. Pašlaik 1,077 km garumā SIA “Venta 1” darbinieki ar dubultās virsmas apstrādes metodi atjauno Ganību ielas brauktuves virsmu. Finansējumu objekta sakārtošanai izdevās saņemt, pateicoties Ministru kabineta rīkojumam “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”. Tādējādi Ventspils novada domes deputāti pieņēma lēmumu ņemt aizdevumu Valsts kasē trīs projektu īstenošanai, sakārtojot novadā vairākus autoceļus. Īstenojot konkrēto projektu, ne tikai uzlabos Ganību ielas brauktuves virsmu Piltenē, bet arī notiks pašvaldības autoceļa T–07 “Laukceltnieks–Spīdolas” brauktuves virsmas atjaunošana Tārgales pagastā, 0,17 km garumā uzliekot asfalta segumu. Kopējais finansējums ir 125 356,80 eiro. Valsts kases aizņēmums – 106 553,28 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums no 2021. gada budžeta no autoceļa fonda līdzekļiem – 18 803,52 eiro.