Pastāvēs, kas pārvērtīsies!

Pastāvēs, kas pārvērtīsies!

2020-05-20, 16.49

Maija mēnesi esam pieraduši sagaidīt ar skolēnu labo darbu izvērtējumu mācību gada laikā. Tradicionāli tad notiek labāko no labākajiem godināšanas pasākums, kurā par sasniegtajiem rezultātiem tiek apbalvoti skolēni – par izciliem sasniegumiem valsts, Kurzemes reģiona, starpnovadu, novada mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos , sporta sacensībās un viņu skolotāji.
Šogad korekcijas visos plānos un pasākumos ienesa koronavīrusa Covid 19 izsludinātā ārkārtas situācija valstī, kas neļāva realizēt visus plānotos pasākumus, noteikt izcilākos.
Tomēr ir apkopoti notikušo valsts, Kurzemes reģiona un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti, noteikti labākie skolēni, kuru vārdus tradicionāli ierakstām novada Goda grāmatā. Tie ir: Evelīna Skrodere, Zūru pamatskolas 9. klases skolniece ( 1. vieta starpnovadu posma latviešu valodas un literatūras olimpiādē). Evelīna bija uzaicināta dalībai latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādē, kura tika atcelta ārkārtas situācijas dēļ. Dārta Luīze Ditmane, Ugāles vidusskolas 12. klases skolniece (3. vieta starpnovadu posma ekonomikas olimpiādē). Nauris Jāvalds, Tārgales pamatskolas 9. klases skolnieks (2. vieta starpnovadu posma vēstures olimpiādē, bija vēstures valsts olimpiādes dalībnieks), Agnija Šaboviča Tārgales pamatskolas 9. klases skolniece (3.vieta starpnovadu posma vēstures olimpiādē, bija vēstures valsts olimpiādes dalībniece).

Savu novērtējumu nesaņēma Kurzemes reģiona olimpiādei Saldū izvirzītie novada vizuālās mākslas olimpiādes dalībnieki. Tika atcelta arī Kurzemes reģiona mājturības un tehnoloģiju (zēniem) olimpiāde Liepājā un Kurzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiāde 7. klasei Ventspilī.

Par sasniegumiem Valsts un reģiona konkursos īpašu atzinību, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, ir guvis Ances pamatskolas 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs, par iegūto 3. vietu konkursā “Gribu būt mobils” Valsts finālā ieraksts Goda grāmatā pienākas arī Popes pamatskolas komandai.

Par iegūto 1. pakāpi Kurzemes reģiona skolēnu skatuves runas konkursā Kandavā Goda grāmatas ierakstu nopelnīja Krišs Zariņš no Tārgales pamatskolas un Undīne Gūtmane no Zūru pamatskolas.
Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknis Māris Ansbergs sevi pierādījis, iegūstot 1. vietu 2000 m kavēkļu skrējienā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U18 grupā.

Kādi rezultāti būtu bijuši mūsu novada nenotikušajos tradicionālajos mācību priekšmetu konkursos, to varam tikai iedomāties, atceroties iepriekšējos gados organizētos.
Vienmēr jautrs, atraktīvs un izzinošs ir bijis sākumskolas metodiskās apvienības organizētais konkurss 2.-4. klašu skolēniem “Gudrinieks”, latviešu valodas metodiskās apvienības organizētā valodas diena “Mēs lasām kopā”, fizikas un ķīmijas metodiskās apvienības pārziņā esošais konkurss “Erudīts fizikā un ķīmijā”, angļu valodas pēcpusdiena 3.-4. klašu skolēniem “Valodu pavēlnieks” un angļu valodas olimpiāde 6.-8. klasēm, kurā parasti valodas zināšanu vērtēšana mijās ar rotaļu, atjautības uzdevumiem. Tas viss šogad izpaliek… Bet ar cerībām raugoties nākamajā gadā, kad tradīcijas atjaunosim, varbūt tas nebūs ierastajā formā bet kaut kā citādāk,- mainās laiki, mainās tehnoloģijas, maināmies mēs paši, jo jau klasiķis Rainis ir atstājis mums viedus vārdus: „Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”
Tā kā arī aizmirsts pie mums netiek nekas, tad arī šopavasar izpalikušais novada labāko skolēnu godināšanas pasākums tiek pārcelts un notiks visticamāk septembrī, kad būsim atgriezušies savās mīļajās skolās, adaptējušies pēc prombūtnes un atšķirtības un ar cerību, ka nekas līdzīgs vairs nenotiks.

Izglītības pārvaldes metodiķe Tamāra Kuciņa