Pasaka skolas somā

Pasaka skolas somā

2019-03-15, 13.54

Martā, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros, Piltenes vidusskolā viesojās pasaku teicējas no Džūkstes pasaku muzeja, kas bija iejutušās suņa, kaķa un zaķa lomā. Kopā ar viņām pasaka bija atnākusi ciemos pie sākumskolas skolēniem.
Jau lasīšanas stundās bijām lasījuši latviešu tautas pasakas un iepazinušies ar pasakās sastaptajiem vecvārdiem. Skolēniem ļoti patīk ne tikai lasīt pasakas, bet arī uzzināt kā izskatījušās lietas senos laikos. Sociālās zinības stundā bērni sanesa no mājām lietas, kuras piederējušas viņu vecākiem skolas laikā. Tika atnesta gan nauda, gan senas grāmatas, gan pildspalvas, gan fotogrāfijas.

Džūkstes pasaku muzeja darbinieces stāstīja ne tikai pasakas, bet pastāstīja par seno laiku skolu, kurā ar bērniem strādājis tikai viens skolotājs.
Pasakā par kaķi un zaķi klausītājiem bija ne tikai jāklausās, bet arī jāpalīdz kaķim un zaķim tikt pie maizes. Bērni tika iepazīstināti kāda izskatās abra. Kāpostu skābēšana nav iespējama bez kāpostu rīves. Lūk, kāda tā izskatījās kādreiz!
Pēc tikšanās ar viesiem no Džūkstes klasē pārrunājām, kas palicis skolēniem palicis atmiņā no pasākuma.
Jasmīnai (1. kl.) ļoti patika iztēloties maizes tapšanas procesu. Bezgala garda bija par darbu saņemtā rupjmaize.
Lotei (1. kl.) patika kopīgās rotaļas ar suni, zaķi un kaķi.
Anna (1. kl.) atcerējās, ka viņas mājas bēniņos arī vēl paslēpusies un saglabājusies no seniem laikiem veca maizes abra.
Markuss (1. kl.) brīnījās, ka kādreiz skolā visus mācību priekšmetus macījis tikai viens skolotājs.
Lindai (1, kl,) ļoti patika iejušanās pasaku tēlu lomās leļļu teātra izrādē par pelēm un kaķi.
Ģirts (3. kl): “Man vislabāk patika pasaka par velnu. Mākslinieki pasaku stāstīja ļoti interesanti un ļāva mums darboties līdzi.”
Rihards (3. kl.): “Man šajā pasākumā vislabāk patika leļļu teātris, kurā darbojas mūsu skolas skolēni.”
Roberts (3. kl.): “Man patika pasaku varoņu tērpi un tas, ka cienājāmies ar maizi un kāpostiem.”
1. klases dabas zinību stundas uzdevums bija iedomāties, ko cilvēki var darīt, ja pazūd elektrība? Atbildi saņēmām tikšanās laikā – minēt mīklas, klausīties pasakas un spēlēt spēles.

1. klases audzinātāja Daira Gebauere