Pārdod mežaudzi un zemi Ugāles “Miķeļi”

Pārdod mežaudzi un zemi Ugāles “Miķeļi”

2019-06-11, 11.50

2019. gada 7. augustā plkst. 13:00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu (zemes gabalu un mežaudzi) “Miķeļi”, kadastra Nr. 98700010091, Ugāles pagastā, Ventspils novadā. Izsoles sākumcena 55 000 eiro, nodrošinājums 5500 eiro, izsoles solis 1000 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2019. gada 6. augustam, iepriekš saskaņojot laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29506686.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22. Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2019. gada 6. augustam plkst. 17.00.

IZSOLES NOTEIKUMI
ĪPAŠUMA VĒRTĒJUMS