Pārdod izsolē nekustamo īpašumu “Mauriņi 18” Tārgales pagastā

Pārdod izsolē nekustamo īpašumu “Mauriņi 18” Tārgales pagastā

2021-09-09, 11.00

2021. gada 29. septembrī plkst. 13:45 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Mauriņi 18”, kadastra Nr. 98660141918, Tārgales pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 2500 eiro, nodrošinājums 250 eiro, izsoles solis 100 eiro.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2021. gada 28. septembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju: tālr. 26491057; e-pasts: [email protected]).

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2021. gada 28. septembra plkst. 17.00 (Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170).
IZSOLES NOTEIKUMI