Pārdod īpašumu Brīvības ielā 41 Ventspilī

Pārdod īpašumu Brīvības ielā 41 Ventspilī

2019-06-11, 11.56

2019. gada 7. augustā plkst. 14:30 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Brīvības ielā 41 Ventspilī, kadastra Nr. 27000080305. Izsoles sākumcena 91’200 eiro, nodrošinājums 9 120 eiro, izsoles solis 1 000 eiro.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2019. gada 6. augustam, iepriekš saskaņojot laiku ar Saimniecības nodaļas vadītāju, tālr. 26175865.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22. Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2019. gada 06. augusta plkst. 17.00.

IZSOLES NOTEIKUMI