Pārdod dzīvokļus Rūpnīcas ielā Ugālē

Pārdod dzīvokļus Rūpnīcas ielā Ugālē

2020-02-11, 14.23

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus Ugālē, Ugāles pag., Ventspils nov.:
• 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 14, kadastra Nr. 98709000356, izsoles sākumcena 470 eiro, nodrošinājums 47 eiro, izsoles solis 40 eiro; izsoles sākums 2020. gada 25. martā plkst. 14:00;
• 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 31, kadastra Nr. 98709000354, izsoles sākumcena 500 eiro, nodrošinājums 50 eiro, izsoles solis 50 eiro; izsoles sākums 2020. gada 25. martā plkst. 14:10;
• 1-istabas dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 32, kadastra Nr. 98709000358, izsoles sākumcena 300 eiro, nodrošinājums 30 eiro, izsoles solis 30 eiro; izsoles sākums 2020. gada 25. martā plkst. 14:20;
• 3-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 45, kadastra Nr. 98709000357, izsoles sākumcena 650 eiro, nodrošinājums 65 eiro, izsoles solis 50 eiro; izsoles sākums 2020. gada 25. martā plkst. 14:30;
• 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 48, kadastra Nr. 98709000355, izsoles sākumcena 400 eiro, nodrošinājums 40 eiro, izsoles solis 40 eiro; izsoles sākums 2020. gada 25. martā plkst. 14:40;
• 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 13, kadastra Nr. 98709000353, izsoles sākumcena 400 eiro, nodrošinājums 40 eiro, izsoles solis 40 eiro; izsoles sākums 2020. gada 25. martā plkst. 14:50;
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, īpašumi apskatāmi darbadienās līdz 2020. gada 24. martam, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” pārstāvi, tālr. 25454948.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 24. marta plkst. 17.00, izsoles vieta – Ventspils novada pašvaldība Skolas ielā 4 Ventspilī.
IZSOLES NOTEIKUMI