Pārdod dzīvokļus Rūpnīcas ielā Ugālē

Pārdod dzīvokļus Rūpnīcas ielā Ugālē

2020-06-08, 07.47

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļu īpašumus Ugālē, Ugāles pag., Ventspils nov.:
3-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 1 – 58, kadastra Nr. 98709000292, izsoles sākumcena 1 200 eiro, nodrošinājums 120 eiro, izsoles solis 50 eiro; izsoles sākums 2020. gada 15. jūlijā plkst. 13:30;
2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 14, kadastra Nr. 98709000356, izsoles sākumcena 280 eiro, nodrošinājums 28 eiro, izsoles solis 20 eiro; izsoles sākums 2020. gada 15. jūlijā plkst. 13:40;
3-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 45, kadastra Nr. 98709000357, izsoles sākumcena 390 eiro, nodrošinājums 39 eiro, izsoles solis 30 eiro; izsoles sākums 2020. gada 15. jūlijā plkst. 13:50;
2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 48, kadastra Nr. 98709000355, izsoles sākumcena 240 eiro, nodrošinājums 24 eiro, izsoles solis 20 eiro; izsoles sākums 2020. gada 15. jūlijā plkst. 14:00;
2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 13, kadastra Nr. 98709000353, izsoles sākumcena 240 eiro, nodrošinājums 24 eiro, izsoles solis 20 eiro; izsoles sākums 2020. gada 15. jūlijā plkst. 14:10;
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, īpašumi apskatāmi darbadienās līdz 2020. gada 14. jūlijam, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” pārstāvi, tālr. 25454948.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 14. jūlija plkst. 17.00, izsoles vieta: Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.

IZSOLES NOTEIKUMI

Rūpnīcas 1 – 58