Pārdod 3-istabu dzīvokli Skolas ielā Ugālē

Pārdod 3-istabu dzīvokli Skolas ielā Ugālē

2020-02-11, 14.13

2020. gada 25. martā plkst. 13:00 Ventspils novada pašvaldība Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu 3-istabu dzīvokli, kadastra Nr. 98709000362, adrese: Skolas iela 5 – 5, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 4000 eiro, nodrošinājums 400 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. gada 24. martam, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvi (tālr. 25454948).
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 24. martam plkst. 17.00.
IZSOLES NOTEIKUMI