Par Ventspils novada Attīstības programmu 2020.-2026. gadam

Par Ventspils novada Attīstības programmu 2020.-2026. gadam

2020-04-02, 14.56

Ventspils novada dome paziņo, ka 2020. gada 26. marta domes sēdē (protokols Nr. 61., 3.§.) apstiprināta Ventspils novada attīstības programma 2020.-2026. gadam.
Ventspils novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādātājs: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, tālr.63629450, www.ventspilsnovads.lv
Ar apstiprināto Ventspils novada attīstības programmu 2020.-2026. gadam, vides pārskatu un informatīvo ziņojumu par Ventspils novada attīstības programmā 2020.-2026. gadam integrētajiem vides apsvērumiem un institūciju sniegtajiem priekšlikumiem, informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai un atzinumu par vides pārskatu var iepazīties: