Par vēja elektrostaciju izbūves apspriešanas gaitu

Par vēja elektrostaciju izbūves apspriešanas gaitu

2021-03-17, 16.32

Ir saņemts vēja elektrostaciju izbūves Tārgales un Popes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma atkārtotās sākotnējās sabiedriskās apspriešanas “protokols”, kurā parādīti visi saņemtie jautājumi. Tā kā sanāksme šoreiz nebija pieprasīta, tad ir tikai rakstiski jautājumi un atbildes uz tiem tiks sniegtas tālākās IVN procedūras ietvaros. Proti, pašā IVN ziņojumā, kā arī ziņojuma sabiedriskās apspriešanas (tai skaitā sanāksmes) ietvaros.

Sabiedriskās apspriešanas “protokols”