Par valsts atbalstu pašizolācijai tūristu mītnēs

Par valsts atbalstu pašizolācijai tūristu mītnēs

2021-02-04, 10.28

Kā zināms, atbilstoši Ministru kabineta 2020.  gada 22.  decembra ārkārtas sēdē pieņemtajam protokollēmumam Nr.  TA-2558 (protokols Nr.  86 3. §) Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) nodrošina valsts atbalstu pašizolācijai tūristu mītnēs:

  • Covid-19 slimnieku kontaktpersonām;
  • Covid-19 pacientiem ar viegliem slimības simptomiem;
  • Covid-19 pacientiem pēc ārstēšanās stacionārā, kam vēl saglabājas simptomi;
  • personām, kas atgriezušās Latvijā ar Ārlietu ministrijas apstiprinātu repatriācijas reisu.

Informējam, ka saskaņā ar Ministru Kabineta 2021. gada 28. janvāra sēdes protokollēmumu Nr. TA-195 Tūristu mītnēs tiks izmitinātas arī Covid-19 pozitīvas personas vai kontaktpersonas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas un kurām nav dzīvesvietas, izolācijas vai mājas karantīnas periodā. Līdz ar to 2021. gada 29. janvārī uzsākta tūristu mītņu pieteikumu iesniegšana LIAA par personām, kuras tiek atbrīvotas no ieslodzījuma vietas un kurām apstiprināta Covid-19 infekcija vai kuras noteiktas par kontaktpersonām, izmitināšanu, ja viņām nav dzīvesvietas, bet jāturpina izolācija vai mājas karantīna.

Atbalsta apraksts

Izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai var pieteikties jebkura tipa tūristu mītne visā Latvijas teritorijā, kas spēs izpildīt un nodrošināt specifiskos epidemioloģiskās nodrošināt specifiskos epidemioloģiskās drošības pasākumus, saņemot Veselības inspekcijas apliecinājumu.
Personām, kuras tiek atbrīvotas no ieslodzījuma vietas un kurām ir apstiprināta Covid-19 infekcija vai kuras ir kontaktpersonas, un kurām nav dzīvesvietas, ja tām jāturpina izolācija vai mājas karantīna, valsts nodrošina atbalstu un sedz 100 % no kopējās pakalpojuma summas par vienas personas izmitināšanu un ēdināšanu, bet ne vairāk kā 35 eiro diennaktī par izmitināšanu un 10 eiro par ēdināšanu trīs reizes dienā.

Pieteikšanās kārtība

Tūristu mītne iesniedz pieteikuma veidlapu, kurai pievienots Veselības inspekcijas izsniegts apliecinājums par atbilstību noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām un izziņu no kredītiestādes vai citu dokumentu, kas apliecina pakalpojuma sniedzēja kontu. Pieteikuma veidlapa atrodama šeit.

Veselības inspekcijas apliecinājuma saņemšana

Tūristu mītnei apliecinājuma saņemšanai jāpiesakās Veselības inspekcijā, rakstot uz e-pasta adresi [email protected], norādot viesnīcas nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktinformāciju saziņai.

Atbilstības pārbaude

Tūristu mītne var pārbaudīt savu atbilstību noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām, aizpildot Veselības inspekcijas izstrādātu pašnovērtējuma anketu tūristu mītnēm, kuras ir izteikušas vēlmi iesaistīties valsts atbalsta mehānismā un izrādījušas gatavību izmitināt ar SARS-COV-2 vīrusu (Covid-19) inficētās personas un kontaktpersonas. Anketa pieejama šeit.

LIAA aicina sekot līdzi aktuālajai informācijai www.liaa.gov.lv/lv/covid19 vai sazināties ar Klientu apkalpošanas nodaļu +371 67039499, [email protected]
PIETEIKUMA VEIDLAPA