Par projektu zivju resursu aizsardzībai

Par projektu zivju resursu aizsardzībai

2019-10-14, 09.35

2019. gada vasarā pašvaldība īstenojusi projektu “Zivju resursu aizsardzība, kontrole un uzraudzība Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs – 2019”. Ar LAD Zivju fonda un Ventspils novada pašvaldības finansējumu iegādāts papildus aprīkojums, lai sabiedriskais inspektors – valsts vides dienesta pilnvarotā persona varētu vēl operatīvāk un profesionālāk veikt novada ūdenstilpņu apsekošanu un kontroli saistībā ar rūpniecisko zveju un maluzvejniecības novēršanu.
Projekta kopējās izmaksas 19 607,31 eiro, t.sk. LAD Zivju fonda finansējums 15 438,11 eiro un Ventspils novada pašvaldības budžeta līdzekļi 4 169,20 eiro.